Vodafone

Jak uskutečnit video hovor (FaceTime)

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Můžete uskutečnit video hovor s jiným zařízením, které podporuje FaceTime. Video hovor lze uskutečnit přes mobilní síť nebo síť Wi-Fi. Video hovor uskutečníte následovně.

1. V menu najděte „FaceTime“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte FaceTime.

2. Aktivujte Face Time:

Před tím než se můžete přihlásit, musíte mít Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete ho vytvořit na https://appleid.apple.com
 • Stisknutím indikátoru vedle FaceTime tuto funkci aktivujete.
 • Pokud jste se ještě nepřihlásili svým Apple ID:
 • Stiskněte Použijte pro FaceTime své Apple ID.
 • Přihlaste se podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

3. Uskutečněte video hovor:

Dříve než můžete uskutečnit video hovor přes Wi-Fi síť, musíte sepřipojit k síti Wi-Fi .
Dříve než můžete uskutečnit video hovor prostřednictvím mobilní sítě, musíte aktivovat datové spojení.
 • Stiskněte Nástroje.
 • Stiskněte Kontakty.
 • Vyberte požadovaný kontakt.
 • Na displeji se zobrazí detaily kontaktní osoby.
 • Stiskněte FaceTime.
 • Vyberte požadované číslo nebo požadovanou e-mailovou adresu.

4. Další možnosti při video hovoru:

 • Když probíhá video hovor, můžete provést následující:
 • Aktivovat nebo deaktivovat mikrofon, pokračujte bodem 4a.
 • Změnit kameru, pokračujte bodem 4b.

4a - Aktivovat nebo deaktivovat mikrofon:

 • Stiskněte ikonu Mikrofon.
 • Podle zvoleného nastavení je mikrofon aktivován nebo deaktivován.

4b - Změnit kameru:

 • Stiskněte ikonu Fotoaparát.
 • Podle současného nastavení vybere telefon objektiv na přední nebo zadní straně.

5. Ukončete hovor:

 • Stisknutím Konec hovor ukončíte.

6. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.