Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Mobilní datová síť“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Obecné.
  • Stiskněte Síť.
  • Stiskněte Mobilní datová síť.

2. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
  • Stiskněte APN pod Mobilní data a zadejte iphone.vodafone.cz

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.