Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí. Upozornění: Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky musíte zadat číslo hlasové schránky.

1. V menu najděte „Hlasové hovory“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přesměrování hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Hlasové hovory a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Označte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Všechny hovory
 • Přesměr., je-li obsazeno
 • Přesměr., pokud neodpovídá
 • Přesměr., je-li nedostupný
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Vyberte Aktiv. a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Do hlasové schránky a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud jste v druhém bodu vybrali Přesměr., pokud neodpovídá:
 • Vyberte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.