Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

22. dubna 2022

#SwitchToGreen

K příležitosti Dne Země 2022 Vodafone zahájil kampaň #SwitchToGreen. Jejím cílem je povzbudit zákazníky, firmy i širší společnost, aby prostřednictvím drobných změn ve svém každodenním využívání chytrých technologií pomáhala chránit naši planetu.

Každý člověk může svými rozhodnutími přispět ke zmírnění dopadu klimatické změny, ale také žít o něco spokojeněji a zdravěji. Není přitom potřeba radikálně měnit své zvyky. Věděli jste například, že:

  • Vypnutím automatického přehrávání videa na webových stránkách snížíte spotřebu oxidu uhličitého o 0,2 g za sekundu?
  • Používáním Wi-Fi místo mobilních dat výrazně snížíte spotřebu energie?
  • Snížením jasu displeje můžete ušetřit několik kg emisí ročně?
  • Když kupujete nový telefon, je možné si ověřit jeho ekologičnost prostřednictvím Eco Ratingu?

Více informací ZDE

Planetu pomáháme chránit dlouhodobě

Na snižování dopadu svého podnikání na životní prostředí se ve Vodafonu soustředíme dlouhodobě. Nakupujeme 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. I díky těmto krokům chceme dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality.

Uvědomujeme si také, že výroba mobilních telefonů zatěžuje životní prostředí. Ve všech prodejnách Vodafonu mohou zákazníci vrátit starý telefon a přispět tak k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím partnera zrecyklujeme až 95 % všech jeho částí a peníze z recyklace investujeme do projektů Nadace Vodafone, které podporují technologie s pozitivním společenským dopadem, například aplikace Záchranka, Echo, nebo Bright Sky.

Více informací o udržitelném podnikání Vodafonu ZDE.