Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Co je Eco Rating?

Eco Rating je jednotný bodovací systém, který sleduje vliv mobilních telefonů na životní prostředí. Hodnotí jejich dopady a udržitelnost už od získávání materiálů, přes výrobu, přepravu, používání až po likvidaci a recyklaci.

Vylepšili jsme bodovací systém Eco Ratingu. Telefony hodnocené od 1. ledna 2023 proto nelze srovnávat s telefony uvedenými na trh před tímto datem.

Bodovací systém

Eco Rating hodnotí vliv chytrých i tlačítkových telefonů na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Hlavním ukazatelem je celkové skóre, které vyjadřuje komplexní dopad zařízení na naši planetu a společnost.

Výrobky s nejvyšším skóre ve škále 1-100 jsou k životnímu prostředí nejšetrnější. Čím víc se tedy skóre blíží k hodnotě 100, tím menší je dopad telefonu. Je to tedy nejdůležitější ukazatel pro orientaci, pokud zvažujete nákup zařízení s nejnižší ekologickou stopou.

Eco Rating hodnotí vliv zařízení v následujících oblastech

Od získávání surovin přes výrobu, balení a přepravu, až po životnost při používání a efektivitu, s jakou lze zařízení na konci jeho životního cyklu recyklovat.

Odolnost a životnost

Odolnost zařízení, životnost baterie a záruční doba telefonu a všech jeho součástí.

Opravitelnost

Náročnost opravy telefonu. Čím vyšší je skóre, tím jednodušší je oprava pro uživatele.

Recyklovatelnost

Jak snadná je recyklace, a jak velká část výrobku je následně využitelná.

Efektivita využití zdrojů

Posuzuje množství vzácných surovin, které jsou potřeba pro výrobu, např. zlata v elektronických součástkách. Čím méně použitých materiálů, tím vyšší hodnocení.

Šetrnost ke klimatu

Emise skleníkových plynů vyprodukovaných v souvislosti se zařízením během celého jeho životního cyklu. Čím šetrnější zařízení, tím vyšší skóre.

Metodika hodnocení Eco Rating

Vodafone Eco Rating využívá pro hodnocení dopadu zařízení na životní prostředí informace od výrobců mobilních telefonů. Hodnocení probíhá na základě kombinace 13 různých environmentálních indikátorů a 6 různých materiálových kritérií. Výsledkem je unikátní skóre pro každé analyzované zařízení.

Naši metodiku jsme vyvinuli na základě již existujících osvědčených postupů v hodnocení vlivu na životní prostředí a příslušných norem a pokynů (směrnice EU, normy ITU-T, ETSI a ISO). Zároveň jsme zavedli nová vlastní kritéria.

Aktualizovaná metodika

V rámci pravidelné revize průběžně vyhodnocujeme požadavky na udržitelnost a rozhodujeme, zda je třeba metodiku aktualizovat. Aktualizace metodiky zohledňuje nové technologie zařízení, aktualizované normy LCA a/nebo nové právní předpisy v oblasti životního prostředí. Během revizí bereme vážně zpětnou vazbu získanou od zúčastněných stran (včetně zákazníků, provozovatelů, normalizačních orgánů a nevládních organizací).

Nově používaní metodika Eco Rating (verze 3) je platná od 1. 1. 2023, a nahrazuje starší verze. Na štítku je označena nápisem „Version 3“ ( případně "V3") a kvůli rozdílům v jednotlivých metodikách nelze mezi sebou hodnocení z různých verzí porovnávat.

Další podrobnosti o nové metodice hodnocení Eco Rating (V3), platné od 1. ledna 2023, nebo o starší metodikách najdete na stránce https://www.ecoratingdevices.com/cz/.

Vybrané telefony s nejlepším hodnocením

5 fází životního cyklu mobilního telefonu

Suroviny

První fáze životního cyklu je získávání surovin a jeho dopad na životní prostředí. Příkladem je zlato pro konektory, lithium pro baterie, minerály pro kryty nebo vzácné suroviny pro displej. Čím více recyklovaných materiálů, a čím méně vzácných surovin, tím lepší bude Eco Rating.

Výroba

Výroba všech součástek mobilního telefonu a jejich následné složení. Mezi hlavní komponenty mobilního telefonu patří základní deska, baterie, displej, dotykový panel, anténa, fotoaparáty a kryt. Eco Rating ověřuje vliv celé výrobní fáze na emise C02 či spotřebu energií.

Doprava

Jakmile je telefon hotový, přichází fáze dopravy. Posílá se z místa výroby do Česka. Zde zohledňujeme hlavně vzdálenost a druh přepravy a jejich dopad na životní prostředí. Telefonům, které neputují přes celou planetu a nezanechávají uhlíkovou stopu, dáme vyšší Eco Rating.

Používání a náhradní díly

Telefon používáte několik let a každý si přeje, aby vydržel co nejdéle. Hodnotíme životnost a odolnost zařízení, možnosti jeho aktualizace a náročnost případných oprav. Zásadní je i jeho provozní dopad na životní prostředí, například spotřeba energie nebo efektivita nabíjení.

Konec používání zařízení

Telefon dosloužil a vy se ho rozhodnete vyhodit. V této poslední fázi posuzujeme ekologické dopady takového rozhodnutí, hlavně možnosti recyklace vzácných kovů a plastů. Zajímá nás také možnost renovace zařízení, tzn. jeho případný nový život a další využití.