Co je Volací limit a jak si ho navýším?

 • Je to celková cena služeb, kterou můžete využít v jednom zúčtovacím období. Počítáme do něj všechny pravidelné poplatky i služby (poplatky) nad rámec tarifu.
 • Jeho výše je tvořena součtem všech jistin (mimo bezpečnostní), které evidujeme u daného telefonního čísla.
 • Na vyčerpání 50, 75, 90 nebo 100 % Volacího limitu vás upozorníme SMSkou.
 • Volací limit je nastavený u každého telefonního čísla. Aktuální výši a průběh čerpání si můžete zkontrolovat v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Čerpání.

Co se stane, když Volací limit vyčerpám?

 • Při vyčerpání 100 % Volacího limitu vám dočasně (do dne zúčtovacího období nebo navýšení Volacího limitu) omezíme placené služby. Už zaplacené služby (volné jednotky) a bezplatné služby můžete využívat dál.
 • V zahraničí dochází k blokaci všech odchozích služeb již při dosažení 90 % limitu. K dispozici budete mít pouze příchozí hovory (pokud jsou v dané zemi bez poplatku), příchozí zprávy a datové služby (pokud už jsou v ceně tarifu a neplatíte za ně nic navíc).
 • Upozorňujeme, že zejména využití služeb v zahraničí můžeme zaznamenat se zpožděním, proto ve výjimečných případech může vaše útrata přesáhnout nastavený Volací limit.
 • V případě navýšení Volacího limitu dojde k obnovení služeb do 24 hodin po jeho navýšení.

Jak si navýším Volací limit?

Pokud máte včas zaplacená 3 po sobě jdoucí Vyúčtování, požádejte o navýšení Volací jistiny (a tím i Volacího limitu) na Lince péče o zákazníky nebo v některé z našich prodejen. V ostatních případech je potřeba, abyste nám poslali částku, o kterou chcete Volací limit navýšit. O vrácení jistiny nás můžete požádat nejdříve po 3 měsících za předpokladu, že máte poslední 3 Vyúčtování včas zaplacena.

 • Navýšení přes bankomat - platbu dostaneme obvykle během pár desítek minut, nejpozději do 24 hodin. Stačí najít bankomat s logem Vodafonu (ČSOB nebo Euronet), přes který navýšení zadáte. V menu vyberte Mobilní služby - Vodafone - Navýšení Volací jistiny. Poté už jen zadáte částku a telefonní číslo, ke kterému se vztahuje.
 • Poslání částky převodem - na účet 117292/0300, jako variabilní symbol uveďte 57 a posledních 8 čísel vašeho telefonního čísla, pro specifický symbol použijte číslo plátce. Najdete ho na jakémkoli Vyúčtování nebo ve webové samoobsluze Můj Vodafone. Platbu tímto způsobem dostaneme do 3 pracovních dní.
 • Platbou v naší prodejně - Volací limit si můžete navýšit také osobně v prodejně Vodafonu. Navýšení Volacího limitu proběhne prakticky okamžitě.

V případě blokace dojde k obnovení služeb do 24 hodin po navýšení Volacího limitu.

Za jakých okolností může dojít k automatickému navýšení Volacího limitu?

 • Pokud díky průběžné útratě na svém telefonním čísle dosáhnete 75 % nastaveného Volacího limitu, můžeme vám Volací limit automaticky trvale navýšit o 1 500 Kč.
 • K automatickému navýšení dojde v případě, že u nás včas platíte svá Vyúčtování (min. poslední 3 máte včas zaplacená) a nepožádali jste nás o vypnutí této možnosti.
 • Automatické navýšení Volacího limitu probíhá nejvýše 1x za zúčtovacím období.
 • Souhlas s automatickým navýšením Volacího limitu můžete odvolat nebo nastavit na Lince péče o zákazníky nebo v některé z našich prodejen