Můžu Vyúčtování platit přes SIPO?

Platbu přes SIPO nově není možné nastavit, pokud jste ji však používali před přechodem do systémů Vodafonu, zachovali jsme vám ji a na nastavení plateb nemusíte vůbec nic měnit. Pokud hledáte alternativu za SIPO, využijte placení pomocí inkasa.

Jak placení přes SIPO funguje?

 • SIPO funguje podobně jako inkaso, rozdíl je v tom, že nemusíte mít zřízený bankovní účet a přes SIPO můžete platit najednou za služby od více dodavatelů.
 • Každý uživatel SIPO má přidělené unikátní spojovací číslo, toto číslo evidujeme v našem systému. Pokud by se u vás změnilo, musíme o tom vědět, aby platby mohly dál probíhat.
 • Více informací o službě SIPO najdete přímo na webu České pošty.

Co je dobré vědět o fungování SIPO plateb za Vodafone Vyúčtování?

 • Každý zákazník s placením přes SIPO má zúčtovací období nastavené na 16. den v měsíci. Platba se v SIPO předpisu objeví vždy až v následujícím kalendářním měsíci, proto splatnost Vyúčtování nastavujeme do 25. dne následujícího měsíce.
 • Při platbě přes SIPO zohledňujeme všechny přeplatky a nedoplatky do 120 Kč. Pokud vám vznikne nedoplatek z minulých období vyšší než 120 Kč (například kvůli neproběhlé platbě přes SIPO), poznáte to ve vystaveném PDF Vyúčtování jasně uvedenou informací na první straně a tuto platbu je potřeba zaplatit zvlášť jiným způsobem.
 • Pokud si necháváte posílat Vyúčtování do e-mailu, vždy se řiďte údaji v přiloženém PDF Vyúčtování. Pouze v PDF Vyúčtování najdete podrobné informace o tom, jakou částku zahrneme do předpisu SIPO. Na první straně je označena jako "Celkem k platbě SIPO".
 • O proplacení platby přes SIPO žádáme ve chvíli, kdy je Vyúčtování vystavené na částku vyšší než 120 Kč nebo jde o poslední Vyúčtování.
Údaje k SIPO z první strany PDF Vyúčtování

Proč mám ve vystaveném Vyúčtování nedoplatek z předchozího období?

 • Při platbě přes SIPO nám platba může přijít až po vystavení dalšího měsíčního Vyúčtování. Tato situace je v pořádku a je daná tím, jak SIPO funguje a že má splatnost až v následujícím měsíci.
 • Pokud tedy ve vystaveném PDF Vyúčtování na první stránce uvidíte informaci, že z předchozího období evidujeme nedoplatek, podívejte se, zda vás informujeme také o tom, že jde o očekávanou platbu za SIPO, která nám v době vystavení Vyúčtování ještě nedorazila. V tomto případě je vše v pořádku a není potřeba se tím nijak znepokojovat.
 • V samoobsluze Můj Vodafone vám ukazujeme celkovou aktuální částku k zaplacení, proto zde můžete po vystavení dalšího Vyúčtování vidět vyšší částku (součet za dvě Vyúčtování), a to do doby, než nám dorazí SIPO platba za předchozí období.
Očekávaná platba SIPO - údaj z první strany PDF Vyúčtování

Proč mi přišla upomínka, i když jsem své SIPO zaplatil včas?

 • Důvodem je rozdílné datum splatnosti vystaveného Vyúčtování (25. den v měsíci) a předpisu SIPO (poslední den v měsíci).
 • Zákazníci s nastavenou platbou přes SIPO mají první upomínku vždy zdarma, a to s ohledem na výše uvedený rozdíl v datech splatnosti.
 • Pokud své SIPO platíte až těsně před koncem splatnosti, je třeba počítat s tím, že po 25. dni v měsíci vás automaticky informujeme o nezaplaceném Vyúčtování. Tato upozornění není možné zrušit, můžete se jim ale vyhnout, pokud své SIPO zaplatíte dříve.

Jak mám zaplatit za vystavené Vyúčtování v případě, že mé SIPO neproběhlo?

 • Pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne platba přes SIPO, využijte prosím co nejdříve platbu některým z dalších způsobů, které nabízíme.
 • Kdyby platba přes SIPO opakovaně neproběhla, můžeme vám tento způsob platby zrušit a pro placení budete moct využít některý z jiných způsobů.

Platba přes SIPO neproběhla, co může být důvodem?

Zkontrolujte prosím následující situace:

Ověřte si, že máte SIPO u České pošty aktivní a že se nezměnilo vaše spojovací číslo.

Pokud by došlo ke změně spojovacího čísla, spojte se s námi, abychom mohli provést změnu i v našem systému. Jestli už SIPO nechcete dál využívat, vybereme s vámi jiný způsob platby.

Neuvedli jste své spojovací číslo k více Vyúčtováním?

Pokud byste své spojovací číslo uvedli pro více plátců (více vystavovaných Vyúčtování v jednom měsíci), platba nebude fungovat. SIPO můžete mít aktivní vždy jen pro jedno Vyúčtování za měsíc.

Pokud SIPO platíte z bankovního účtu, mohli jste přesáhnout zadaný limit.

Jestli máte pro placení nastavené inkaso, ověřte si, že ve své bance nemáte příliš nízký limit pro zaplacení celého předpisu SIPO. Také si zkontrolujte, že máte na svém účtu dostatek peněz pro provedení platby.

Pokud platíte SIPO hotově, je potřeba to udělat včas - v měsíci, pro který bylo vystaveno.

SIPO je možné zaplatit pouze v měsíci, pro který bylo vystaveno, v opačném případě platby neproběhnou.

Kdyby platba přes SIPO opakovaně neproběhla, můžeme vám tento způsob platby zrušit a pro placení budete moct využít některý z jiných způsobů.

Spojovací číslo mého SIPA se změnilo, jak vám můžu změnu ohlásit?

 • O změnu je možné požádat telefonicky na Lince péče o zákazníky.
 • Změna se projeví od příštího vystaveného Vyúčtování (rozhodné je nastavení spojovacího čísla SIPO v den, kdy Vyúčtování vystavujeme).

Jak můžu platbu přes SIPO zrušit a změnit na jinou?

 • O nastavení jiného způsobu platby je možné požádat telefonicky na Lince péče o zákazníky (přes samoobsluhu tuto změnu zadat nemůžete).
 • Změnu zpracujeme během několika dnů a projeví se od příštího vystaveného Vyúčtování.
 • Poslední Vyúčtování s platbou přes SIPO vám vystavíme po skončení zúčtovacího období, ve kterém jste o změnu požádali. Více najdete v příkladu níže.
 • Je potřeba počítat s tím, že vám vytvoříme nového plátce, to znamená, že se změní specifický symbol na vašem Vyúčtování a v samoobsluze neuvidíte na první pohled předchozí vystavená Vyúčtování. Ta budou stále připojena k původnímu plátci, na kterého se můžete přepnout v menu Vyúčtování v roletce pod nadpisem "Moje Vyúčtování".

Požádal jsem o změnu plateb z metody SIPO na inkaso, kdy proběhne poslední SIPO platba?

 • Vaše zúčtovací období je k 16. dni v měsíci - v ten den vám vystavujeme Vyúčtování.
 • O změnu jste požádali například 20. února, to znamená, že 16. března vám vystavíme poslední Vyúčtování, které budete platit přes SIPO.
  • Ve stejný čas už vám také můžeme vystavit Vyúčtování s novým číslem plátce, které bude placené inkasem a bude obsahovat jen poměrnou část měsíčních poplatků. Může se tedy stát, že vám vystavíme dvě Vyúčtování, každé však bude obsahovat jen poměrnou část měsíčních poplatků. Vždy to závisí na nově nastaveném zúčtovacím období a typu služeb, které od nás máte.
 • Vyúčtování ze 16. března, které je placené přes SIPO, se objeví v dubnovém předpisu SIPO.
 • Z toho vyplývá, že i když jste o změnu žádali 20. února, s ohledem na termín vystavení Vyúčtování a měsíčním zpoždění u SIPO plateb proběhne poslední SIPO platba až o 2 měsíce později v dubnu.

Používal jsem SIPO a zrušil jsem všechny služby u Vodafonu, jak to bude se zaplacením posledního Vyúčtování?

 • Platba za poslední Vyúčtování nám dorazí přes SIPO - tedy tak, jak jste byli zvyklí. Platba se v SIPO předpisu objeví vždy až v následujícím kalendářním měsíci po vystavení posledního Vyúčtování.
 • SIPO platbu nemusíte u Vodafonu nijak rušit, po provedení poslední platby samo zanikne.