Jak mám provést obnovu továrního nastavení (hard reset) u svého modemu?

Máte od nás Pevný internet a připojení nefunguje zcela správně? Když máte podezření, že se modem nechová tak, jak by měl, může vám pomoct obnova továrního nastavení (jinými slovy reset) modemu. Předtím, než k tomu přistoupíte, ještě doporučujeme ověřit stránku s evidovanými výpadky a vyzkoušet restart modemu. Další tipy pro odstranění technických potíží najdete v této sekci Centra péče.

Jaký je rozdíl mezi restartem a resetem modemu?

  • Restart modemu - znamená, že modem vypnete a zapnete. Doporučujeme ho na chvíli zcela odpojit od elektřiny a zhruba po minutě ho znovu zapojit a zapnout. Po zapnutí modemu může několik minut trvat, než bude připojení k internetu znovu dostupné. Restart můžete v některých případech provést i na dálku přes Můj Vodafone.
  • Reset modemu - v tomto případě provedete přes administraci modemu nebo pomocí tlačítka reset obnovení továrního nastavení modemu. To znamená, že veškerá nastavení (jako je třeba jméno a heslo Wi-Fi sítě) se vymažou a nastaví do výchozích hodnot. Modem tedy bude ve stavu, jako když jste ho poprvé vybalili z krabice a poprvé ho zapojovali.

Co je dobré vědět před provedením továrního nastavení a jak reset udělám?

Provedením resetu se všechny úpravy v nastavení modemu vymažou a nastaví se do výchozích hodnot z výroby. Nejčastěji to pro vás bude znamenat to, že jméno a heslo k Wi-Fi síti nebo heslo do administrace budou odpovídat údajům, které najdete na štítku na modemu. Konkrétní postup pro reset najdete také v návodu k vašemu modemu.

Najděte na modemu tlačítko reset.

Obvykle je na zadní straně modemu a je zapuštěné, takže pro jeho stisknutí budete potřebovat kancelářskou sponku nebo třeba párátko.

Vhodným předmětem stiskněte tlačítko reset a držte ho stisknuté zhruba 15 sekund.

Před stisknutím tlačítka reset musí být modem zapnutý.

Modem se obnoví do výchozího nastavení z výroby.

Dojde tím k nastavení výchozího jména Wi-Fi sítě, výchozích hesel atp. Tyto údaje najdete na štítku modemu. Pokud máte Pevný internet DSL nebo Optical a nepoužíváte modem od nás, je možné, že ho budete muset znovu nastavit pro správné fungování v naší síti.

Po obnovení továrního nastavení počkejte několik minut a zkuste se se svým zařízením znovu připojit.

Pozor - v případě Wi-Fi připojení budete muset vyhledat síť podle údajů ze štítku na modemu, jméno a heslo budou nastaveny do výchozích hodnot.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone