Jak manuálně nastavit telefon, pokud jste OneNet zákazníkem?

Přesné nastavení jednotlivých typů telefonů či zařízení najdete na těchto stránkách. Pokud zde není na výběr přímo váš model telefonu, proveďte nastavení podle podobného modelu.

Univerzální parametry pro MMS:

APN (přístupový bod): mms.

Uživatelské jméno: mms; Heslo: mms.

Proxy: ano; Adresa proxy serveru: 010.011.010.111; Číslo portu proxy: 80.

Univerzální parametry pro internet:

APN (přístupový bod): internet.

Pro připojení telefonu s počítačem nejdříve obě zařízení spárujte a zadejte:

Telefonní číslo (vytáčené číslo): *99# (pro Nokii), *99?1# (pro ostatní typy telefonu); APN (přístupový bod): internet; inicializační řetězec: at+cgdcont=1; "ip","internet".

Pokud používáte Outlook, nastavte server odchozí pošty (smtp):

smtp.vodafonemail.cz; SSL vypnuto; port 25.

Naposledy upraveno 09. 11. 2020