K čemu slouží samoobsluha Můj Vodafone na internetu?

Můj Vodafone na internetu slouží k:

Přihlášení do samoobsluhy Můj Vodafone:

  • Všechny možnosti pro přihlášení najdete podrobně popsané zde.
  • Přístup do samoobsluhy Můj Vodafone vám umožníme do 24 hodin od aktivace telefonního čísla / Pevného internetu / Vodafone televize.
  • Po zrušení čísla/služeb se můžete ještě 6 měsíců přihlásit do samoobsluhy pomocí čísla plátce.

Informace o vašem tarifu a snadná změna služeb

Přihlaste do samoobsluhy Můj Vodafone a zvolte sekci Služby .

Tady najdete všechny služby, které máte na svém telefonním čísle aktivní (včetně poplatků za tyto služby).

Pokud si přejete změnit aktivní služby, můžete v této sekci změnu zadat.

Pro aktivaci dalších služeb můžete přejít do dalších sekci (Internet, Zahraničí apod.) v části Služby.

Vyúčtování a přehled plateb

  • V menu Vyúčtování vám zobrazíme v den vašeho zúčtovacího období detailní rozpis naúčtovaných a využitých služeb za uplynulé zúčtovací období a také aktuální částku k úhradě.
  • V části Vyúčtování najdete také 36 předchozích Vyúčtování za služby a můžete si je stáhnout ve formátu PDF.

Přehled aktuální útraty a čerpání

V menu Čerpání najdete přehled vaší aktuální útraty k danému okamžiku.

Stav vašeho požadavku

V případě, že operátor nebo prodejce předává váš požadavek k dořešení na specializované oddělení, informujeme vás o jeho stavu v sekci Účet - Zprávy z Vodafonu (a také pomocí SMS).

V části Můj účet - Zprávy z Vodafonu najdete:

  • název a typ požadavku,
  • založení, předpokládaná doba vyřešení,
  • kterého telefonního čísla se požadavek týká,
  • stav požadavku.
Servisní požadavky

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone