Jak se připojím k 5G síti a jaké jsou její výhody?

Co potřebuji pro využití 5G?

  • Jakýkoliv mobilní tarif nebo předplacenou kartu s povoleným připojením k internetu.
  • Mobil, tablet nebo modem podporující 5G na frekvencích 700/1800/2100/3500 MHz (ověříte v návodu k telefonu). Správné fungování v 5G síti můžeme zaručit jen u telefonů nebo dalších zařízení, které zakoupíte přímo u Vodafonu.
  • SIM kartu podporující LTE a 5G (toto splňují všechny SIM vydané od srpna 2013 a později). Pokud máte starý typ SIM karty, jednoduše si ji vyměňte.
  • Být v oblasti pokryté 5G sítí - pokrytí pro vás stále rozšiřujeme a je dostupné pro většinu obydlených míst v ČR.

Jaké jsou výhody 5G sítě?

  • Díky 5G síti se vám prakticky nestane, že by byla síť zcela vytížená, přináší totiž vyšší kapacitu a oceníte to třeba na festivalech nebo podobných místech, kde je hodně lidí.
  • S 5G sítí se opět zvyšují maximální možné rychlosti připojení. Přináší také nižší odezvu (ping), čili zpoždění při přenosu dat od vás či k vám.
  • Firmy ocení nové možnosti privátních (soukromých) 5G sítí, které jsou oddělené od běžné sítě, přečtěte si o tom více.

Jaký typ 5G sítě Vodafone používá?

Používáme technologii DSS – Dynamic Spectrum Sharing. Ta umožňuje dynamické sdílení pásma mezi LTE a 5G. 5G jsme začali spouštět v tzv. NSA = non-standalone mode, kdy se jako kotvící/signalizační frekvence využívá LTE a jako kapacitní vrstva 5G. 

Nasazení v režimu 5G SA (standalone), kdy už veškeré přenosy probíhají přes 5G, umožní další technologický vývoj a dokončení standardizace. Přinese další benefity v oblasti efektivity a nové možnosti využití, závisející na ultra nízké latenci nebo tzv. network slicingu (síť bude možné „nakrájet“ a vytvořit privátní část pro určitou firmu, specifikovat přístupová práva, nastavit rychlostní garance a podobně). 

Slyšel jsem, že 5G síť je škodlivá, je to pravda?

Ještě před spuštěním 5G sítí se bohužel začala šířit řada mýtů a dezinformací, které už byly opakovaně vyvráceny a vysvětleny. Není žádný důvod k tomu, abychom se 5G sítí obávali. S každou novou generací sítě (mobilů a vysílačů) jsme díky technologickému pokroku schopni do elektromagnetické vlny zašifrovat více informací, proto dochází ke zvýšení přenosové rychlosti a snížení odezvy. Vliv mobilních telefonů a vysílačů na zdraví je fyzikálně zcela nezávislý na typu služby, která je provozována a stejně přísné hygienické limity platí pro 2G, 3G, 4G a stejně tak i pro 5G sítě.

Pro další informace doporučujeme například navštívit stránky:

Používám 4G LTE nebo 5G síť, a pokud chci volat, nějakou dobu trvá, než se ozve vyzváněcí tón. Je to v pořádku?

Standardně váš hovor spojíme velmi rychle, a to díky uskutečnění hovoru přes VoLTE. Pokud však máte telefon, který nepodporuje volání přes LTE (VoLTE) a jste připojeni do LTE nebo 5G sítě, toto chování je v pořádku.

LTE i 5G jsou datové sítě a hlasové hovory přes ně běžně neprobíhají. Díky funkci CS FallBack (Circuit Switch Fall Back) umí telefony automaticky přepínat z dat do hlasových služeb 2G sítě. V realitě to vypadá tak, že v případě příchozího nebo odchozího hovoru se telefon automaticky přepne z rychlých dat do hlasových služeb a následně pak zpátky. Toto přepnutí/přenastavení hovoru může trvat od 6 do 10 sekund.

Jestliže aktuálně využíváte data, služba se přeruší a po ukončení hovoru se datové služby opět obnoví. Jde o standardní chování.

V případě, že nemáte LTE nebo 5G telefon, pravděpodobně jde o technickou poruchu. Telefon reklamujte či využijte služby servisního střediska.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone