Modem Ubee EVW3226 (pro Pevný internet Kabel)

Tento modem už nenabízíme, můžou ho však stále používat naši zákazníci, kteří používají kabelové připojení k internetu (exUPC internet). Modem podporuje Wi-Fi, maximální rychlost stahování dat je 400 Mbit/s.

Technické specifikace:

 • Kabelový modem EURO DOCSIS® 3.0 WIFI EMTA.
 • 4x Ethernet 10/100/1000 (4 konektory RJ-45 pro přístup k internetu), 2x RJ-11 pro telefon, 1x konektor koaxiálního kabelu.
 • Bezdrátové připojení Wi-Fi ve verzích 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) a 5 GHz (802.11a/n). Je nutné vybrat jednu z frekvencí, modem neumí vysílat oba typy sítí najednou. Modem má interní Wi-Fi antény. Rychlost připojení k internetu závisí na objednaném tarifu a místních podmínkách a liší se od maximální rychlosti domácí Wi-Fi sítě.
 • Rozměry: 24 x 17,2 x 4,2 cm. Hmotnost: 548 g.
 • Napájecí napětí: 230 V (AC), průměrný příkon: 7,3 W, adaptér AC/DC: ADAPTÉR 24 W, 12 V, DC/2 A.

Stáhněte si:

Mohlo by se vám hodit:

Ubee EVW3226

Co znamenají kontrolky na modemu?

Power

 • Svítí - kabelový modem je zapnutý.
 • Svítí červeně – abnormální stav.
 • Bliká – automatický test při startu.

DS

 • Bliká – skenování downstream kanálu.
 • Svítí zeleně – downstream naladěný.
 • Svítí modře – downstream naladěný s přiřazeným kanálem, standardní provozní stav.

US

 • Bliká – skenování upstream kanálu.
 • Svítí zeleně – upstream naladěný.
 • Svítí modře – upstream naladěný s přiřazeným kanálem, standardní provozní stav.

Online

 • Bliká – skenování připojení k síti.
 • Svítí – startovací proces dokončen (neznamená, že je připojen k síti).

TEL1/TEL2

 • Bliká – registrace telefonní části EMTA na telefonní ústředně, nebo probíhá příchozí/odchozí hovor.
 • Svítí – aktivní linka, modem je registrovaný na telefonní ústředně.
 • Nesvítí – není navedená služba telefonu v modemu.

WLAN

 • Svítí zeleně/modře – bezdrátová část je aktivní (2,4 GHz/5 GHz).
 • Bliká – signalizace odesílání/přijímání dat ze zařízení za modemem přes Wi-Fi.
 • Nesvítí – bezdrátová část je vypnuta.

WPS

 • Svítí – úspěšné navázání spojení.
 • Bliká – probíhá operace WPS (po delším stisknutí tlačítka WPS).
 • Nesvítí – neprobíhá pokus o navázání spojení, standardní provozní stav.

Jak se dostanu do administrace modemu?

 • Přihlaste se k Wi-Fi síti modemu nebo se připojte síťovým kabelem a do prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1. Pokud používáte vlastní Wi-Fi router a v sekci režim modemu jste vybrali režim modemu (bridge), je adresa pro vstup do administrace http://192.168.100.1.
 • Pro přihlášení použijte jméno a heslo, které jste si nastavili, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty admin. Po prvním přihlášení si pro své bezpečí přístupové heslo můžete nastavit na vlastní. Změnu provedete v administraci v menu Systém - Heslo.

Jak zapnu Wi-Fi, jak můžu změnit název a heslo k Wi-Fi síti?

Ve výchozím nastavení je Wi-Fi síť zapnutá, název vaší sítě a heslo najdete na štítku na modemu.

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://192.168.0.1. Pro přihlášení použijte jméno a heslo, které jste si nastavili, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty admin.

Jděte do menu Bezdrátové připojení - Rádio.

Vyberte si, zda chcete zapnout Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz, nebo 5 GHz a v sekci Rádio povolte vysílání Wi-Fi sítě. Ve stejné sekci můžete upravit název své Wi-Fi sítě (SSID). V části Zabezpečení pak můžete změnit heslo. Změny vždy nezapomeňte uložit.

Modem Ubee EVW3226 umožňuje nastavení modernějšího 5GHz vysílacího pásma Wi-Fi, které využijete zejména v místech, kde běžná 2,4GHz bezdrátová síť vykazuje velmi nízkou rychlost nebo časté výpadky způsobené přítomností většího počtu Wi-Fi sítí ve vašem okolí nebo požadujete vyšší nároky na stabilitu a rychlost připojení. Myslete však na to, že ne každé zařízení umí s Wi-Fi na frekvenci 5 GHz pracovat a že Wi-Fi síť v tomto pásmu má menší dosah. Wi-Fi na 5 GHz má jiný název i heslo, tyto údaje naleznete i na štítku umístěném na základně modemu, pro přečtení je potřeba otočit modem dnem vzhůru. Pokud modem přepnete na 5GHz Wi-Fi a zjistíte, že ji žádné vaše zařízení nepodporuje a do menu modemu se vám nedaří přihlásit, proveďte tovární nastavení modemu. Do tlačítka RESET na jeho zadním panelu zasuňte například propisku a podržte přibližně 30 vteřin do rozblikání modemu. Poté vyčkejte přibližně 5 minut, modem bude mít obnoveno původní nastavení.

Jak změním Wi-Fi kanál v případě rušení Wi-Fi sítě?

Před změnou nastavení si přečtěte podrobné informace k Wi-Fi kanálům.

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://192.168.0.1. Pro přihlášení použijte jméno a heslo, které jste si nastavili, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty admin.

Jděte do menu Bezdrátové připojení - Rádio.

V položce Kanál (Channel) můžete nastavit nový vysílací kanál. Změny nezapomeňte uložit.

Jak přepnu modem do režimu bridge?

Přepnutí modemu do režimu bridge využijete zejména v případech, kdy chcete za modem připojit vlastní router nebo potřebujete zajistit správné přiřazení pevné IP adresy na vlastní zařízení. Vaše domácí přístroje (mobilní telefony, notebooky a další) se pak budou připojovat k síti, kterou vytvoří váš vlastní router, který si za modem připojíte. Režim bridge je dostupný jen v případě, že od nás máte IP adresu ve formátu IPv4. Pokud aktuálně využíváte IPv6, kontaktujte nás pro domluvu na změně. Po nastavení režimu bridge se změní výchozí adresa pro administraci modemu na http://192.168.100.1.

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://192.168.0.1. Pro přihlášení použijte jméno a heslo, které jste si nastavili, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty admin.

Jděte do menu Systém - Režim přepínače (Switch Mode) a v roletce nastavte Režim mostu (bridge).

Nastavení nezapomeňte uložit.

Modem se chová nestandardně (píská, přehřívá se...)

Vyzkoušejte restart modemu.

Začněme tím nejjednodušším. Restartujte modem tím, že ho na několik minut odpojíte od elektřiny. Poté ho vyzkoušejte zapojit do jiné elektrické zásuvky a chvíli počkejte.

Zkontrolujte zapojení všech kabelů a vypínač.

Pokud modem nesvítí, zkontrolujte ze zadní strany zařízení, zda nedošlo k náhodné manipulaci s vypínačem pod napájecím kabelem. Vyzkoušejte, že vypínač řádně funguje a je v poloze I (zapnuto).

V případě přetrvávajících potíží nás kontaktujte.

Pokud se nepodařilo modem zapnout, případně vydává pisklavé zvuky nebo svítí (bliká) zepředu trvale červeně, ozvěte se nám a pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone