Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Akvizice společnosti UPC

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) se stala vlastníkem společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „UPC“).

Obě společnosti jsou i nadále samostatnými správci osobních údajů svých zákazníků, přesto jsme pro vás připravili následující text s doplňujícími informacemi týkajícími se ochrany soukromí a zpracování osobních údajů.

V průběhu příštích měsíců dojde ke sbližování obou společností, což vede ke sdílení určitých informací, abychom vám byli schopni nabídnout výhodnější nabídky služeb obou společností, a zároveň vám mohli poskytnout ještě lepší zákaznickou péči k již poskytovaným službám.

Více o akvizici UPC, a to včetně výhod, které z toho plynou právě pro Vás, naleznete na www.vodafone.cz/upc.

Společní správci

Obě společnosti, Vodafone i UPC, zůstávají nadále samostatnými správci osobních údajů svých zákazníků, přesto se již připravujeme na spojení obou společností, a z toho důvodu jsme ve vztahu k následujícím osobním údajům společnými správci:

 • Identifikační údaje zákazníků UPC (např. jméno, příjmení, identifikační číslo zákazníka, DIČ, adresa);
 • Telefonní číslo zákazníků UPC (např. mobilní telefonní číslo);
 • Údaje o typu a čerpání služeb zákazníků UPC (např. poskytování služeb pevného internetového připojení, mobilních telefonních služeb, ARPU zákazníka);
 • Příprava nabídek služeb anebo tzv. balíčků pro zákazníky společnosti UPC;
 • Informace o aktivaci poskytnutých nabídek a služeb;
 • Informace o projevení zájmu o služby obou společností;
 • Informace spojené s vaším požadavkem zákaznické péče ve vztahu ke službám UPC, jestliže je uplatníte u společnosti Vodafone;
 • Informace o tom, že jste zákazníkem společnosti Vodafone / UPC;
 • Segmentace zákazníků Vodafone / UPC;
 • Informace o dostupnosti zvýhodněné nabídky pro zákazníky obou společností.
 • Informace o úhradách za služby a produkty a případných pohledávkách.

Ve vztahu k výše uvedeným údajům jsou společnými správci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 257 88 001, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6064 a společnost UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ 005 62 262, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 187485.

Zpracování vašich osobních údajů

Jako společní správci můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • porovnání části vybraných osobních údajů zákazníků obou společností pro získání obecného přehledu o kombinovatelnosti a dostupnosti produktů a služeb obou společností, abychom byli schopni již od okamžiku zahájení procesu spojení společností zajistit efektivní a kvalitní poskytování služeb a podpory;
 • přípravy nabídek služeb pro vás tak, abyste byli schopni maximálně využít veškerých výhod, které spojení společností přináší, a to co nejdříve;
 • poskytování služeb zákaznické péče, a to například v situaci, kdy se na nás obrátíte v záležitosti tzv. balíčku služeb či s požadavkem týkajícího se služeb druhé společnosti.

Vaše údaje můžeme také sdílet navzájem mezi oběma společnostmi, abychom vám mohli poskytnout tu nejlepší nabídku právě pro vás, a to v následujících případech:

 • Předal jste nám vaše kontaktní údaje, abychom pro vás zajistili nabídku či kontaktování ze strany společnosti UPC;
 • Zaznamenáme si informaci o tom, že kromě toho, že jste zákazníkem společnosti Vodafone, jste i zákazníkem společnosti UPC, a to proto, abychom vám mohli nabídnout výhodné balíčky služeb obou společností, ale také pro usnadnění zákaznické péče, kterou vám poskytujeme.

Jestliže zpracováváme vaše osobní údaje jako společní správci, děje se tak vždy na základě  oprávněného zájmu správce. Oprávněný zájem je to  také ve chvíli, kdy zpracováváme informaci o tom, že jste zákazníkem společnosti UPC. Pokud vás zaujme nabídka společnosti UPC, a budete si přát být kontaktováni, potom vaše údaje zpracováváme a předáváme společnosti UPC na základě vašeho souhlasu či v rámci vyjednávání smlouvy.

Nabídka služeb společnosti UPC, nabídka tzv. balíčků a kontaktování ze strany společnosti UPC

Chcete-li se dozvědět více o výhodných nabídkách služeb společnosti UPC anebo výhodných balíčcích služeb obou společností, není nic snazšího než nám zanechat vaše kontaktní údaje a my se vám v brzké době ozveme, učinit tak můžete například na našich webových stránkách.

Abychom mohli zajistit takové kontaktování či nabídku, musíme vaše údaje zpracovat a případně i předat společnosti UPC.

Pakliže nám například během telefonického hovoru dáte souhlas s tím, abychom vás informovali ohledně nabídek služeb společnosti UPC anebo výhodných nabídek obou společností, tzv. balíčky, potom vám můžeme takové nabídky zasílat, ovšem nejdéle do okamžiku sloučení obou společností. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Uplatnění individuálních práv

Přejete-li si uplatnit vaše individuální práva podle platné právní úpravy, obracejte se, prosím, vždy na správce vašich osobních údajů, a to podle toho, zda jste zákazníkem společnosti Vodafone anebo společnosti UPC.

Pokud jste zákazníkem obou společností, obraťte se, prosím, vždy na společnost, vůči které si přejete uplatnit vaše práva. Přejete-li si například zažádat o opravu emailové adresy, kam vám chodí vyúčtování za mobilní služby, potom se obraťte na společnost Vodafone.

Máte-li zájem uplatnit  vaše práva ve vztahu ke zpracováním společných správců, jak je popsáno výše, obraťte se, prosím, na společnost Vodafone. V tomto případě se na nás, prosím, obracejte písemnou formou (například dopisem), a to vždy s ověřeným podpisem, abychom si byli vždy jistí, že se jedná právě o vás.

Podrobné informace, jak uplatnit svá práva ve vztahu ke společnosti Vodafone v roli správce, naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Bezpečnost Vašich údajů

Ochrana soukromí a bezpečnost vašich údajů je pro nás klíčová, proto dbáme na dodržování nejvyšší úrovně zabezpečení vašich údajů při jejich zpracování.

Jestliže vaše údaje sdílíme se společností UPC, potom tak činíme adekvátně zabezpečenými technickými prostředky v šifrované podobě. Ke sdíleným údajům má přístup pouze úzce vymezený okruh zaměstnanců společnosti UPC, kteří takové údaje bezpodmínečně potřebují pro účely popsané výše. Sdílení a zpracování osobních údajů mezi společností Vodafone a společností UPC se řídí samostatnou smlouvou, která upravuje mimo jiné i bezpečnostní standardy zpracování osobních údajů.

Jestliže vaše údaje zpracováváme za účelem přípravy obchodní nabídky pro společnost UPC, tzv. segmentace, potom, jako další nástroj ochrany vašich údajů, používáme tzv. pseudonymizaci osobních údajů.

Podrobné informace o ochraně soukromí a zpracování osobních údajů ve společnosti Vodafone naleznete v sekci Ochrana soukromí.