Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Další informace

A co dalšího s ochranou vašeho soukromí souvisí?

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti

Společnost Vodafone je členem sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp.zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Přečíst více

Sdružení Solus vede informační databázi (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), a to:

    1. (a) Registr FO – negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a
    2. (b) Registr IČ – negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Před uzavřením smlouvy/nabytím účinnosti smlouvy společnost Vodafone jako člen sdružení Solus využívá informace přístupné v rámci Registru, kdy dotaz do Registru uskutečňujeme na základě oprávnění daného platnými právními předpisy (Zákon o ochraně spotřebitele) a pravidly nastavenými v rámci sdružení Solus, zejména s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů.

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence pohledávky za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Údaje mohou být sdružením Solus zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti Vodafone jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti.

Veškeré informace o společnosti Solus, včetně členů najdete na webových stránkách této společnosti (www.solus.cz).

Předcházení podvodům

Ve chvíli, kdy jste náš podnikový zákazník, probíhá proces vyhodnocení rizikovosti a bonity EBU zákazníka založený na manuálním posouzení. Při tomto vyhodnocení se zpracovávají: údaje o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru Solus, informace z veřejně dostupných registrů /rejstříků, jako jsou  insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr ARES, RZP, informace získávané od třetích stran (BIZNODE) obsahující informace o majetkové propojenosti statutárních orgánů společnosti a informace o finančních výsledcích společnosti. Výsledkem vyhodnocení jsou kroky zajišťující pokrytí případného rizika, a to formou úpravy smluvní nabídky, nebo stanovení složení jistiny BASL.

Jestliže jste fyzickou osobou, samozřejmě můžete v rámci výše popsaných postupů při předcházení podvodů vyjádřit svůj názor, požádat o revizi / přezkum ze strany našeho prodejce.

Zprávy o službách

Prostřednictvím zpráv o zákaznických službách vám budeme poskytovat aktuální informace o produktech a službách, které využíváte, například o změnách našich podmínek či přerušeních služeb.

Výzkum a analytika

Vodafone využívá různé analytické metody, včetně tzv. analytiky rozsáhlých objemů dat (big data). Analytika rozsáhlých objemů dat je matematicky řízená analytická technika využívající rozsáhlé a rozmanité soubory dat (odtud anglické označení „big data“, doslova „velká data“) k určení skrytých vzorců a dosud neodhalených trendů. Ve Vodafone bereme analytiku rozsáhlých objemů dat velmi vážně. Naši datoví specialisté proto musejí dodržovat etický kodex. Dodržujeme přísný proces užití v jednotlivých případech, který vyžaduje, aby byly před zahájením jakéhokoli konkrétního případu užití provedeny kontroly podle právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů. Uplatňujeme rovněž přísná pravidla, která zajišťují, že osobní údaje budou v příslušné fázi procesu anonymizovány nebo deidentifikovány.

Nejste zákazníkem Vodafone?

Naše společnost může po určitou dobu zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou ve smluvním vztahu se společností Vodafone, ale udělili jste nám souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom Vás v budoucnu s naší nabídkou kontaktovali. Dále nám Vaše údaje mohl poskytnout Váš kamarád či osoba blízká domnívající se, že máte zájem o služby společnosti Vodafone (v takovém případě se nejdříve vždy dotážeme, zda tomu tak skutečně je) nebo nám Vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li zákazníkem Vodafone a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, obdrželi jste od naší společnosti informace o našich službách, které nechcete nadále dostávat, sdělte nám tuto informaci na adresu naší společnost, abychom Vás dále s naší nabídkou nekontaktovali. Žádáme Vás, abyste v takovém případě uvedli zejména emailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém Vás nemáme kontaktovat a samozřejmě Vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Technická proluka

Vzhledem k tomu, že máme mnoho komplikovaných systémů, může se stát, že než se plně uplatní změna nastavení soukromí (např. odvolání souhlasu), zabere to nějaký čas, ale nebojte se, nebude to více než tři pracovní dny.

Záznamy vzájemné komunikace

V případě využití našich zákaznických linek můžeme takové hovory monitorovat, a to pro vaši i naši ochranu, stejně jako za účelem zlepšování zákaznické zkušenosti a poskytovaných služeb. Pokud s tímto monitorovaným hovorem nesouhlasíte, sdělte toto operátorovi či ukončete hovor.

K monitoringu komunikace dochází také ve vybraných prodejnách, a to vždy pouze na prodejním místě, které je náležitě označeno. Máte samozřejmě možnost požádat o ukončení nahrávání či přejít k jinému prodejnímu místu v rámci prodejny.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím zákaznického chatu, chatbota TOBI či e-mailové komunikace, bude tato komunikace také uchovávána po nezbytně nutnou dobu, a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu.

Skeny dokladů a jiných dokumentů

Pokud je to na základě zákona nezbytně nutné, můžeme vás požádat o sken či kopii dokumentu, ale v ostatních případech to zvládneme i bez něj. I pokud vás o sken požádáme, držíme se jednoduché zásady, jestliže to není nezbytné, dokumenty vymažeme či skartujeme.

Volání od našich obchodních partnerů

Může se stát, že vám zavolá náš obchodní partner s nabídkou našich služeb, a to na základě kontaktu, který od vás v minulosti získal společně s potřebným souhlasem. V takovém případě je náš obchodní partner správcem vašich údajů po dobu než se rozhodnete přijmout takovou nabídku, pak se stáváme správci my, a to v souladu se zákonem.

TelcoScore

Společnost Vodafone poskytuje, a to pouze na základě Vašeho souhlasu, jeden ze vstupů (tzv. dílčí TelcoScore) při výpočtu hodnoty TelcoScore, které používají jako pomocný, tj. nikoliv rozhodující, parametr některé finanční instituce, o jejichž služby můžete projevit zájem. Veškeré potřebné informace o TelcoScore naleznete na webu www.sid.cz/telco-score. Společnost Vodafone zpracovává dílčí TelcoScore za účelem vymáhání pohledávek a ochrany před podvodným jednáním. Dílčí TelcoScore zpracováváme pouze k danému dni, nikoliv do minulosti či budoucnosti, a to ani v případě poskytnutí dílčího TelcoScore při výpočtu TelcoScore na základě Vašeho souhlasu.

Produkty či služby společnosti Vodafone, kdy je společnost Vodafone v pozici zpracovatele

Společnost Vodafone nabízí některé produkty a služby, u kterých se dostane z pohledu právní úpravy do pozice zpracovatele a Vy, jako náš zákazník, jste správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným u těchto produktů či služeb.

  • Výčet produktů a služeb, kdy je společnost Vodafone v pozici zpracovatele (PDF)
  • Společnost Vodafone upravuje vzájemný zpracovatelský vztah v souladu s platnou právní úpravou v příslušných podmínkách daného produktu či služby. Jejich přehled najdete v Podmínkách služeb.
  • Jestliže si přejete požádat společnost Vodafone jako zpracovatele o součinnost při uplatnění individuálních práv u výše vyjmenovaných produktů a služeb, můžete tak učinit prostřednictvím některého z následujících formulářů