Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Bezpečnost

Společnost Vodafone vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby byly vaše osobní údaje náležitě a v souladu se zákonem chráněny. Ve společnosti Vodafone máme specializované týmy, které průběžně kontrolují zpracování vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti, a neustále pracují na zvýšení zabezpečení v souladu s relevantními zákonnými úpravami. Na bezpečnost našich systémů je také kladen veliký důraz i s ohledem ke skutečnosti, že společnost Vodafone je součástí kritické infrastruktury státu. V neposlední řadě je bezpečnost vašich údajů jednou z nejvyšších priorit celé globální skupiny Vodafone, díky čemuž jsou nastavená bezpečnostní opatření na opravdu vysoké úrovni a v souladu s nejnovějšími doporučeními. 

Podobně také v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány některým z našich dodavatelů, dbáme na to, aby jejich bezpečnostní pravidla při zpracování osobních údajů odpovídala vysokým standardům společnosti Vodafone, tzn., aby obsahovala náležité bezpečnostní požadavky například na zabezpečení přístupu k datům, přenosu dat nebo školení zaměstnanců. Dodržování těchto požadavků pravidelně kontrolujeme. Tito dodavatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze pro smluvně definované účely a po nezbytně nutnou dobu.

Společnost Vodafone je držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001 a osvědčení podnikatele pro stupeň utajení „D“ Národního bezpečnostního úřadu České republiky.

Zabezpečení vašich osobních údajů

S ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování vašich osobních údajů, stejně jako různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro vaše práva a svobody aplikujeme průběžně vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili náležité zabezpečení vašich osobních údajů. Tato opatření nám pomáhají zajišťovat neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb při zpracování vašich osobních údajů.

Přečíst více

Vodafone má nastaveny procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. Prostřednictvím procesu „Security and Privacy by design“ tak v rámci společnosti posuzujeme každý nový produkt, službu, projekt či interní proces a každou závažnější změnu v současných produktech a procesech, tak abychom byli schopni zajistit, že vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a zpracovávány v souladu s platnou legislativou.  Velmi důsledně také řídíme sdílení vašich osobních údajů v rámci společnosti a skupiny Vodafone.

Tam, kde je to účelné a technicky proveditelné, používáme následující metody zabezpečení:

  • Agregace – detailní citlivé informace jsou nahrazeny méně detailními informacemi.
  • Anonymizace - odstranění nebo skrytí dat, která buď přímo identifikují osobu, nebo by mohla být snadno použita k identifikaci dané osoby.
  • Maskování dat  - nahrazení citlivých hodnot dat určenými nebo náhodnými daty, která nesouvisí se vstupem.
  • Šifrování - citlivá vstupní hodnota (data) je zašifrována různými způsoby.
  • Pseudonymizace – nahrazení konkrétních identifikačních polí jiným identifikátorem (pseudonymem), typicky vytvořeným speciálně pro tento účel.
  • Tokenizace - každý výstup, při kterém je deindetifikovaná informace uložena v úložišti společně se vstupní hodnotou, která ji vygenerovala.

Bezpečnost mobilní komunikace

Společnost Vodafone poskytuje mobilní služby v souladu s mezinárodními standardy pro GSM služby dle platné právní úpravy v zákoně o elektronických komunikacích. GSM síť je dle mezinárodních standardů určena pro přenos neutajených zpráv s krátkodobou platností, tj. toto lze interpretovat tak, že v rámci sítě GSM by neměly být vyřizovány žádné hovory, které podléhají jakémukoliv stupni utajení bez dodatečných bezpečnostních opatření. Pro přenos komunikace mezi mobilním přístrojem a sítí se používají standardní šifrovací algoritmy.

Pokud by ve výjimečném případě došlo ke specifickému riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně vašeho soukromí, budeme vás o tom neprodleně informovat stejně jako o veškerých možnostech nápravy.

Bezpečnost internetových služeb

Pro zajištění bezpečnosti našich internetových služeb společnost Vodafone implementuje opatření dle nejvyšších mezinárodních standardů a certifikátů. Úroveň zabezpečení také pravidelně prochází interním i externím auditním šetřením. Abychom byli schopni dostát těm nejvyšším nárokům na zabezpečení našich internetových služeb, využíváme například technologie pokročilých firewallů, web aplikačních firewallů, šifrování datových toků v rámci aplikací, více faktorovou autentifikaci, DDOS protection, pokročilý globální cybersecurity monitoring, security zoning, security patching a další, globálně standardizované nástroje a metody kybernetické ochrany.

Přečíst více

Při zajištění bezpečnosti internetových služeb je však potřeba mít na paměti, že v případě, že používáte vlastní zařízení, či v případě, že námi dodané zařízení máte ve své administrátorské správě, je důležité, abyste i vy kladli na zabezpečení těchto zařízení dostatečný důraz. V opačném případě nejsme schopni zajistit kompletní bezpečnost vám poskytovaných internetových služeb.

Zabezpečení vašich údajů mimo naši kontrolu

Naše webové stránky nebo obsah, ke kterému se připojujete pomocí našich produktů a služeb mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo například pluginy sociálních sítí jako Google, Facebook, Twitter, SDK, beacons apod. Za bezpečnost a obsah těchto webových stránek nese odpovědnost jejich provozovatel. Doporučujeme vám proto seznámit se dopředu se zásadami ochrany osobních údajů daného provozovatele a uchovávat své údaje v bezpečí.

Také prosím mějte na paměti, že pokud se svým zařízením připojujete k bezdrátovým sítím prostřednictvím WiFi, nejsme schopni zajistit dostatečné zabezpečení komunikace mezi vaším zařízením a touto WiFi.

Heslo

Pro přístup k zákaznickému účtu může být zákazníkovi vygenerováno přístupové heslo pro komunikaci s operátorem. Toto heslo je zákazníkovi odesláno prostřednictvím zprávy SMS při vytvoření zákaznického účtu. Pro zajištění maximální bezpečnosti zákaznického účtu doporučujeme toto automaticky vygenerované heslo co nejdříve změnit. Při změně hesla je potřeba zvolit dostatečné heslo obsahující 6 – 15 číselných znaků bez použití sestupných či vzestupných sad znaků, kombinací stejných číselných znaků a jiných lehce odhadnutelných kombinací. 

Přečíst více

Zaměstnanci Vodafone v kamenné prodejně a v callcentru nemají přístup k vašemu celému heslu. Pro vaše ověření se mohou zeptat pouze na dvě, systémem náhodně určené číslice a nemohou výběr těchto číslic ovlivnit. Pro ochranu vašeho hesla doporučujeme sdělovat vždy jen tyto požadované číslice.

Zákaznické heslo je třeba chránit a nesdělovat třetím osobám. Zajistíte tak, že se nikdo nedostane k vašemu účtu. Své heslo chraňte, neboť každý, kdo se prokáže vaším heslem, může být považován za osobu oprávněnou za zákazníka jednat. Je potřeba mít na paměti, že v případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k zákaznickému účtu z důvodů slabého hesla či z důvodů, že heslo bylo sděleno třetí osobě, Vodafone nemůže v takovém případě nést zodpovědnost za případně vzniklé škody.

V případě, že své heslo zapomenete, budete požádání o odpovědi na předdefinované a náhodně vybrané otázky, které nám pomohou ověřit vás alternativním způsobem. Po dokončení alternativního ověření vám bude zasláno nově vygenerované Administrátorské heslo. Opět doporučujeme toto vygenerované heslo změnit na heslo, které pro vás bude lépe zapamatovatelné při splnění podmínek na bezpečnost hesla.

Rozlišení úrovně hesel

Pro zajištění vyšší úrovně zabezpečení přístupu k zákaznickému účtu existují různé úrovně oprávnění. Každé toto oprávnění má přiděleno vlastní heslo a na základě toho, jaké heslo nám sdělíte, budeme rozhodovat o oprávněnosti vašich požadavků. Zatímco například Administrátorské heslo umožňuje plnou správu vašeho účtu včetně objednání nových služeb a přístup k většině údajů, uživatelské heslo je omezeno jen na operace týkající se konkrétního telefonního čísla bez možnosti objednání nových služeb.

Administrátorské heslo

Administrátorské heslo je společné pro celý zákaznický účet – lze se s ním přihlásit pod jakýmkoliv telefonním číslem na daném účtu. Poskytuje plnou kontrolu nad celým účtem a všemi jeho telefonními čísly. Je možné objednávat nové služby, měnit nastavení stávajících služeb, měnit adresy a další údaje na zákaznickém účtu. Obecně lze konstatovat, že jakékoliv změny s dopadem na výši vyúčtování je nutné provádět za použití administrátorského hesla. Za využití administrátorského hesla máte také možnost měnit hodnotu hesel všech úrovní.

Uživatelské heslo

Uživatelské heslo je povinné pro každé telefonní číslo a umožňuje provádění pouze základních změn na vašem zákaznickém účtu. Slouží zejména pro přístup k informacím o daném telefonním čísle a zobrazení Chytrého přehledu, tedy vaší aktuální útraty. Ověříte-li se v rámci komunikace s operátorem touto úrovní hesla, nebude možné některé vaše požadavky vyřídit, pokud se jedná o požadavky, které je možné vyřídit pouze s vyšší úrovní oprávnění.

Heslo plátce

Heslo plátce je nepovinné a poskytuje plnou kontrolu nad skupinou , sdružených pod jedním fakturačním číslem. Je tedy takovým mezistupněm mezi uživatelským a administrátorským heslem. Je ideální pro ty zákazníky, kteří například v rámci své organizace mají vícero samostatných jednotek. Existuje-li zákaznický účet velké společnosti, která má pobočky po celé republice, heslo plátce umožní, že odpovědná osoba má možnost spravovat služby, vyúčtování apod. pouze pro jednu pobočku bez možnosti přístupu správy zákaznického účtu celé společnosti. Tato úroveň hesla může být také užitečná pro velké rodinné účty.

Přihlašovací údaje - Přihlašování e-mailem

Přihlašování e-mailem umožňuje správu více zákaznických účtů v rámci jednoho profilu. Více informací o tom, jak používat Přihlašování e-mailem najdete ve své internetové samoobsluze. Pro přihlášení v rámci Přihlašování e-mailem je použit vámi zvolený e-mail a vámi zvolené heslo. Heslo v rámci Přihlašování e-mailem může obsahovat jakékoliv znaky a jeho minimální délka je 6 znaků, maximální délka je XXX. Vámi zvolené heslo v rámci Přihlašování e-mailem není společností Vodafone zpracováváno v zákaznických systémech, a tedy není možné se tímto heslem ověřit při hovoru se zákaznickou linkou či na prodejnách. K ověření při hovoru se zákaznickou linkou či na prodejnách slouží výše uvedená hesla, která samozřejmě najdete ve svém Přihlašování e-mailem. Přihlašovací údaje k Přihlašování e-mailem tedy slouží pouze k přihlašování do internetové samoobsluhy. Rádi bychom vás také upozornili, že pokud se rozhodnete aktivovat Přihlašování e-mailem, původní číselné heslo přestane být pro přihlášení k internetové samoobsluze platné. Jak je uvedeno výše, ostatní hesla zůstanou platná pro ověření při komunikaci s naší zákaznickou linkou a na prodejnách. V rámci Přihlašování e-mailem můžete také zvolit možnost dvou faktorového ověření.

Přihlašovací údaje do mobilní aplikace Můj Vodafone

Pro přihlášení do mobilní aplikace Můj Vodafone můžete použít všechny výše uvedená hesla v kombinaci s vaším telefonním číslem, popřípadě přihlašovací údaje k Přihlašování e-mailem. V mobilní aplikaci Můj Vodafone můžete zvolit možnost trvalého přihlášení, pokud tak učiníte, nebude nutné zadávat vaše přihlašovací údaje při každém využití aplikace. Mějte však, prosím na paměti, že pokud využijete možnosti trvalého přihlášení, může se stát, že třetí osoba, která má přístup k vašemu mobilnímu zařízení, bude schopna bez vašeho vědomí vstoupit do aplikace a učinit změny ve vašich službách. Vodafone nemůže v takovém případě nést zodpovědnost za případně vzniklé škody. Pro přihlášení do mobilní aplikace můžete také využít biometrického ověření jako je například otisk prstu či rozpoznání obličeje. V takovém případě Vodafone nezpracovává vaše biometrické údaje, pouze využívá již vestavěných ověřovacích funkcionalit vašich mobilních zařízení od společností Google, Apple a dalších.

Přihlašování do dalších aplikací jako například Vodafone TV, Automanažer, Vodafone galerie a dalších je podrobně popsáno v podmínkách či návodech těchto služeb. Tyto přihlašovací údaje neslouží ke komunikaci s operátorem, pouze k přihlášení do těchto aplikací. Stále však platí, že tato hesla je třeba chránit a nesdělovat je třetím osobám a volit vždy dostatečně silné a unikátní heslo.