Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

7. prosince 2022

Vodafone zaměstnavatelem pro mladé lidi v Praze

V soutěži Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty pořádané Klubem zaměstnavatelů se Vodafone umístil na 3. místě v regionu Praha. Pořadí určilo hlasování studentů a studentek VŠ, VOŠ a posledních ročníků SŠ.

Klub zaměstnavatelů od roku 2011 pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami.

Co všechno mladým lidem nabízíme je tady.