Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

30. listopadu 2021

Listopadový Green Business Club řešil energetickou krizi

Aby bylo možné se vzájemně inspirovat a vzdělávat v oblasti udržitelnosti a energetiky, založil Vodafone spolu s ČSOB v dubnu 2019 platformu Green Business Club. Pravidelně se tam schází zástupci nejen velkých firem, nadnárodních koncernů, ale také experti z neziskového sektoru, vzdělávacích institucí a municipalit. Mezi členy vedle zakládajících společností patří například E.ON, Deloitte, Nano Energies, Svaz moderní energetiky, ČEZ ESCO, Škoda Auto nebo hlavní město Praha.

Listopadové setkání Green Business Clubu jsme zaměřili na téma obnovitelných zdrojů energieElektřina v České republice stále pochází převážně z uhelných elektráren, čímž se velkou měrou podílí na produkci oxidu uhličitého s dopadem na změnu klimatu. V současné době zároveň čelíme zvyšujícím se cenám, o kterých v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie hovořil Prokop Čech zNano Energies. Viktorie Tenzerová z Vodafonu také představila studii společnosti Carbon Trust, která vypočítává úspory uhlíku v šesti evropských zemích a srovnává situaci před pandemií koronaviru a po jejím nástupu.  

V oblasti udržitelnosti nejsme konkurenti, ale máme společný cíl. Jedině spolupracující odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou totiž schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu. A dodává: Téma obnovitelných zdrojů je pro nás všechny zásadní. Například síť Vodafonu v celé Evropě pohání výhradně zelená energie. Ačkoliv spotřeba dat posledních několik let exponenciálně roste, díky modernizaci sítí a využívání obnovitelných zdrojů se daří hodnoty emisí postupně snižovat.“