Jak mohu ve Windows Store zaplatit za aplikace do telefonu přímo z Vyúčtování nebo kreditu?

  • z Vyúčtování nebo kreditu můžete platit za aplikace ve Windows Store
  • stačí mít dostatečný Volací limit
  • jakmile si vyberete aplikaci, která je placená, potvrdíte v jejím detailu nákup a jako platební metodu zvolíte "Vodafone"

Pokud byste nákup aplikace nebo samotný koupený obsah potřebovali reklamovat, je třeba se obrátit na Microsoft jako poskytovatele služby.

Co dělat, pokud se nákup aplikace nedaří?

Příčin toho, že se nákup aplikace nezdařil, může být několik. Zkontrolujte prosím následující:

  • Pokud jste připojeni přes Wi-Fi, připojte se pro nákup přes mobilní síť.
  • Ověřte, že máte aktivní službu m-platba.
  • Máte-li předplacenou kartu, ověřte si, že máte dostatečný kredit pro nákup aplikace.
  • Jestli máte paušál, zkontrolujte, že nákupu nebrání Volací limit.
  • Pokud jste už ve stejném zúčtovacím období nakupovali obsah třetích stran (týká se i SMS jízdenek, audiotexových linek apod.), mohli jste si vyčerpat Limit pro platby třetím stranám.
  • Pro správné fungování mobilních plateb je třeba mít nastaven v telefonu jako region Českou republiku. Na Windows Phone 8 najděte v menu: Nastavení > Systém > Jazyk + země > Country/region nebo Země nebo oblast. Ve Windows 10 Mobile zadejte do vyhledávacího pole text Oblast a pak vyberte Změnit zemi nebo oblast.

V jakých obchodech s aplikacemi mohu nakupovat?

Zaplatit za aplikace přímo z Vyúčtování nebo kreditu můžete u Vodafonu s telefony s OS Windows Phone ve Windows Phone Store. V ostatních obchodech s aplikacemi můžete využít jiné platební metody, např. on-line platbu platební kartou.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone