Co mám dělat, když platba inkasem neprochází?

O neprovedeném inkasu vás budeme informovat SMS zprávou na vaše kontaktní telefonní číslo. Je pak nutné zkontrolovat, případně upravit:

  • Číslo bankovního účtu, které jste nastavili na stránce muj.vodafone.cz - kontrolu proveďte na stránce Služby - Nastavení Vyúčtování a limitů.
  • Povolení inkasa ve vaší bance ve prospěch našeho účtu 217077033/0300 - k povolení nesmí být zadán žádný variabilní ani specifický symbol.
  • Částka Vyúčtování nepřesahuje inkasní limit nastavený ve vaší bance - pokud máte účet u ČSOB nebo České spořitelny, je také nutné zkontrolovat období, na které si váš inkasní limit stanovíte. Doporučujeme zadat 1 měsíc. Pokud totiž zadáte delší období, může se stát, že limit nebude stačit. Může se tak stát, že po několika v pořádku proběhlých inkasních platbách začne banka inkaso z důvodu vyčerpaného limitu zamítat.
  • Dostatek finančních prostředků na vašem účtu v den stržení inkasní platby.
  • Zkontrolujte, na jakou částku jsme vám vystavili Vyúčtování - pokud je částka nižší než 120 Kč (1 - 119 Kč), tak si inkasní požadavek do banky neposíláme a o stržení inkasa si požádáme, až částka ve Vyúčtování dosáhne 120 Kč a více.

Co dělat dál?

Vyúčtování je nutné uhradit jiným způsobem - to i v případě, že chybné údaje opravíte.
Variabilní a specifický symbol použijte z Vyúčtování.

Číslo bankovního účtu, kam je peníze nutné poslat při platbě jiným způsobem než inkasem, je 117292/0300.

Následující vystavené Vyúčtování už strhneme podle nově zadaných údajů.
Naposledy upraveno 09. 04. 2021