Jak řešit potíže se sledováním TV přes CA modul?

Následující informace vám pomohou řešit různé potíže, které mohou nastat při sledování TV přes CA modul.

Jak řešit chybu CA modulu (zakódovaný přístup, chyba karty, no access apod.)?

Následující kroky vám mohou pomoci, pokud se nezobrazuje obsah vysílání (nejčastěji na zakódovaných kanálech), případně na TV vyskakuje chybové hlášení (například Zakódovaný signál, No access, status code xxx, Chyba karty nebo přístupu a další). Taková situace obvykle nastává v případech, kdy chybí na dekódovací kartě informace o předplatném, nelze ji přečíst nebo není k dispozici informace o párování. Může také jít o závadu na CA modulu nebo přerušený kontakt.

Přepněte na některý z volně dostupných TV kanálů (například ČT 24) a vyjměte CA modul.

Pokud se po vytažení CA modulu spustilo vysílání, mohl být modul nesprávně vložený do CI+ slotu nebo je vadný. Zkuste další kroky.

Vyjměte dekódovací kartu z CA modulu a ověřte, že číslo karty a číslo CA modulu souhlasí s údaji, které najdete v samoobsluze Můj Vodafone.

Informace najdete v sekci Služby. Karta je spárovaná s příslušným CA modulem, kdyby došlo k prohození karet nebo CA modulů, příjem programů by nefungoval. Pokud podle údajů v samoobsluze zjistíte, že nemáte odpovídající kartu v žádném svém přijímači, kontaktujte nás.

Otřete zlacený čip na kartě, opatrně profoukněte slot v CA modulu a CI+ slotu TV. Následně CA modul spolu s kartou vložte do TV.

Během vkládání karty i modulu do TV dbejte na správnou orientaci. Karta se zasunuje čipem napřed jako do bankomatu a obrázkem s logem čelem k sobě. Směr vložení CA modulu do TV pro jistotu ověřte v návodu k obsluze.

Po správném vložení CA modulu s kartou by se na TV měla zobrazit informační zpráva.

Pokud se ověření nezdařilo, předchozí kroky postupu opakujte nebo v menu zařízení podle návodu zkontrolujte, zda přijímač pomocí CI+ slotu modul řádně detekuje. Překontrolujte také, zda nejsou uvnitř CI+ slotu poškozeny kontaktní piny, do kterých se připojuje CA modul. V případě potřeby se obraťte na servis výrobce TV nebo nás požádejte o výměnu CA modulu za set-top box.

Pokud se váš CA modul úspěšně ověřil v TV a přesto vám ani po několika minutách zakódované programy, které máte předplacené, nenaskočí, zkuste provést obnovu předplatného.

V samoobsluze Můj Vodafone najdete tuto možnost v sekci Služby, kde uvidíte možnost Obnovit programovou nabídku. Podívejte se na podrobnosti.

Pokud se ani po provedení obnovy programové nabídky (může trvat pár desítek minut) situace nezmění, kontaktujte nás.

Aktuální kontaktní údaje najdete zde.

Nefunguje jeden nebo více placených kanálů.

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Nejčastěji se na obrazovce zobrazí hlášení No accessstatus code…Zakódovaný signál apod., případně je černá obrazovka.

Mezi příčiny patří:

 • Ukončení vysílání nebo promo nabídky / úprava vaší smlouvy - v samoobsluze Můj Vodafone ověřte aktuální nastavení tarifu a doplňkových balíčků u vaší smlouvy a zkontrolujte, jestli program patří do vámi používané TV nabídky.
 • Změna řazení nebo frekvence kanálu - aktuální nastavení najdete ve frekvenčním přehledu stanic. Návod na nové ladění najdete na této stránce.
 • Úprava programové nabídky krátce po instalaci služeb - během prvních dnů mohou fungovat i programy, které nemáte předplacené.
 • Slabý signál - může se jednat o chybu v zapojení koaxiálního kabelu, jeho poškození, nedostatečné zapojení apod. Ověřte zapojení kabelu a to, zda není poškozený. Doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.

Nefungují žádné placené programy, pouze volně šiřitelné (například ČT24).

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Nejčastěji se v takovém případě objeví chybové hlášky na TV (Zakódovaný signál, No access, status code…, Chyba karty, Nenalezen modul CI, Ověření nebylo úspěšné apod.) nebo programy zcela chybí v seznamu kanálů.

Mezi příčiny patří:

 • Na dekódovací kartě není správně nahraná programová nabídka - obnovení programové nabídky najdete v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby, kde uvidíte možnost Obnovit programovou nabídku. Podrobný postup najdete na této stránce.
 • Nezaplacené Vyúčtování po splatnosti - programovou nabídku vám obnovíme automaticky do 24 hodin poté, co dostaneme vaši platbu. Stav plateb můžete vidět v samoobsluze Můj Vodafone.
 • Úprava vaší smlouvy - zrušení placené TV nabídky - v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby ověřte aktuální nastavení tarifu a doplňkových balíčků u vaší smlouvy a zkontrolujte, jestli máte aktivní některou z TV nabídek Klasik, Komfort nebo Komplet.
 • Porucha CA modulu - postupujte podle kroků v rozbalovací části "Jak řešit chybu CA modulu (zakódovaný přístup, chyba karty, no access apod.)?".
 • TV není kompatibilní s CA modulem - TV musí mít CI+ slot a podporovat DVB-C.
 • Chybně naladěná TV nabídka - návod na nové ladění najdete na této stránce.
 • CA modul a dekódovací karta k sobě nepatří - Informace o evidovaných číslech dekódovací karty a CA modulu ověříte v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby. Pokud podle údajů v samoobsluze zjistíte, že nemáte odpovídající kartu v žádném svém přijímači, kontaktujte nás.

Nefunguje více volně šířených i placených kanálů.

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Nejčastěji se v takovém případě objeví chybové hlášky na TV (Zakódovaný signál, No access, status code…, Chyba karty, Nenalezen modul CI, Ověření nebylo úspěšné apod.) nebo programy zcela chybí v seznamu kanálů.

Mezi příčiny patří:

 • Slabý signál - může se jednat o chybu v zapojení koaxiálního kabelu, jeho poškození, nedostatečné zapojení apod. Ověřte zapojení kabelu a to, zda není poškozený. Doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.
 • TV není kompatibilní s CA modulem - TV musí mít CI+ slot a podporovat DVB-C.
 • Nesprávně vložený CA modul - ověřte prosím v návodu k TV, že jste vložili CA modul správně.
 • Chybně naladěná TV nabídka - obnovení programové nabídky najdete v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby, kde uvidíte možnost Obnovit programovou nabídku. Podrobný postup najdete na této stránce.

Mám potíže s kvalitou obrazu nebo zvuku

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Obraz kostičkuje nebo vypadává zvuk

Může se jednat o chybu v zapojení koaxiálního kabelu, jeho poškození, nedostatečné zapojení apod. Ověřte zapojení kabelu a to, zda není poškozený. Doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.

Během sledování se mění barvy nebo se objevuje zrnění či pruhy

Ověřte, že máte správně naladěnou TV nabídku na digitální vysílání ve standardu DVB-C. Návod na nové ladění najdete na této stránce. Zkuste také kroky, které popisujeme v rozbalovací části "Jak řešit chybu CA modulu (zakódovaný přístup, chyba karty, no access apod.)?". Pokud by nepomohlo ani očištění CA modulu a kontrola jeho vložení do TV, jedná se s největší pravděpodobností o poruchu televizoru.

Obraz je neostrý nebo rozmazaný

Ověřte, že máte správně naladěnou TV nabídku na digitální vysílání ve standardu DVB-C. Návod na nové ladění najdete na této stránce. Pokud sledujete program, který je v nižším SD rozlišení, může se obraz na větší televizi jevit jako neostrý. Většinu TV programů už dnes můžete naladit ve vyšším HD rozlišení, kde tento problém nenastane.

Zvuk má během sledování různou intenzitu

Vodafone zvukový výstup TV kanálů nijak neupravuje. Na jednotlivých stanicích i mezi některými pořady se může úroveň hlasitosti mírně proměňovat. Například starší digitalizované pořady mohou přehrávat šumy či jiná zkreslení, a tak může působit intenzita zvuku jinak než u moderních širokoúhle natočených seriálů, kde je audio signál čistší. Pokud by se vám zdálo, že se úroveň hlasitosti mění i v rámci jednoho vysílaného pořadu, může to způsobovat nějaký zvukový filtr nebo speciální audio režim vaší TV. Více zjistíte v návodu ke své TV.

U TV programu mi nejde zvuk

Ověřte, že jste omylem zvuk nevypnuli dálkovým ovládáním. Pokud ne, zkuste vypnout podporu Dolby Digital nebo proveďte tovární nastavení vaší TV. Kdyby potíže dál trvaly, obraťte se na technickou podporu výrobce TV.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone