Nemůžu se dovolat nebo nemám linku dostupnou

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají službu Telefon (exUPC) a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu.

Pro správnou funkčnost služby musí být všechna zařízení správně zapojená. Proto se vždy nejprve přesvědčte, že je telefonní kabel připojen do správné zdířky modemu (TEL 1), ten pak do účastnické zásuvky a v případě bezdrátového telefonu je připojeno i jeho napájení do elektrické sítě. Pro ověření se podívejte na schéma zapojení nebo do sekce o kabeláži.

Využíváte-li doma tzv. paralelní linku (tj. více telefonních přístrojů připojených najednou k telefonní zdířce našeho modemu, kdy obě při příchozím hovoru vyzvání současně), může být porucha na rozbočovači. Před započetím řešení potíží zapojte pouze jeden přístroj k našemu modemu podle schématu.

Doporučení: Na začátku zjišťování příčin potíží vždy proveďte restartování modemu jeho odpojením od elektrické sítě na několik vteřin a po několika minutách od jeho opětovného zapojení znovu stav zkontrolujte. Nefunguje-li totiž korektně volání, mohlo dojít k přerušení registrace telefonního přístroje modemem.

Příchozí volání lze přijímat, ale z mého telefonu se nemůžu nikomu dovolat

Po vytočení čísla se ve sluchátku ozývá informace o zablokovaném účtu

Nelze volat ani přijímat hovory

Nemůžu se dovolat na jedno konkrétní telefonní číslo v ČR

Nelze se dovolat na čísla se zvláštní sazbou (audiotex, informační nebo prémiové linky)

Nelze se dovolat na zahraniční číslo

Nikdo se mi nemůže dovolat, ale odchozí volání funguje