Nemůžu se dovolat nebo nemám linku dostupnou

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají službu Telefon (exUPC) a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu.

Pro správnou funkčnost služby musí být všechna zařízení správně zapojená. Proto se vždy nejprve přesvědčte, že je telefonní kabel připojen do správné zdířky modemu (TEL 1), ten pak do účastnické zásuvky a v případě bezdrátového telefonu je připojeno i jeho napájení do elektrické sítě. Pro ověření se podívejte na schéma zapojení nebo do sekce o kabeláži.

Využíváte-li doma tzv. paralelní linku (tj. více telefonních přístrojů připojených najednou k telefonní zdířce našeho modemu, kdy obě při příchozím hovoru vyzvání současně), může být porucha na rozbočovači. Před započetím řešení potíží zapojte pouze jeden přístroj k našemu modemu podle schématu.

Doporučení: Na začátku zjišťování příčin potíží vždy proveďte restartování modemu jeho odpojením od elektrické sítě na několik vteřin a po několika minutách od jeho opětovného zapojení znovu stav zkontrolujte. Nefunguje-li totiž korektně volání, mohlo dojít k přerušení registrace telefonního přístroje modemem.

Příchozí volání lze přijímat, ale z mého telefonu se nemůžu nikomu dovolat

 • Máte-li přístroj s displejem, vždy na něm důkladně zkontrolujte, že vytáčíte správně telefonní číslo, tím vyloučíte závadu na klávesnici. Zvlášť pro drátové telefony je důležité jednotlivé číslice volit s maximální prodlevou 1 vteřiny – pokud se během zadávání mezi číslicemi opozdíte (například když přitom nahlížíte do telefonního seznamu), může dojít k zahájení vytáčení nekompletního telefonního čísla, a proto ke spojení s požadovaným volaným nedojde.
 • Jestliže číslice zadáváte korektně, i tak však nelze realizovat žádný odchozí vnitrostátní hovor do mobilní sítě ani na pevnou linku, k vám se však dovolat daří a přístroj vyzvání, je pravděpodobné, že máte na telefonu aktivní pulsní volbu, kterou v naší síti nepodporujeme (odchozí volání na libovolné telefonní číslo pak nejde uskutečnit).
 • Používáte-li námi pronajaté telefonní zařízení, využijte ke změně volby na tónovou naše návody k obsluze. U bezdrátových telefonů bude potřeba nastavení změnit v menu přístroje, v případě stacionárních se přepínací tlačítko (tone-pulse) nachází obvykle na těle zařízení.
 • Pokud přepnutí na tónovou volbu nepomáhá, může být na stanici aktivní služba blokování odchozích hovorů. Ověřte, zda lze volat na bezplatné linky (začínají číslem 800). Jestliže tyto linky fungují, upravte podle potřeby blokování volání – více informací se dočtete v sekci o nastavení síťových služeb.

Po vytočení čísla se ve sluchátku ozývá informace o zablokovaném účtu

 • Odchozí volání dočasně blokujeme v případech, kdy došlo k prodlení s úhradou některého vašeho vyúčtování nebo je potřeba složení záruky z důvodu vysoké provolané částky v aktuálním zúčtovacím období. Zkontrolujte stav účtu v samoobsluze Moje exUPC a případný nedoplatek uhraďte. Po zaregistrování platby vám služby opět zprovozníme.
 • Případnou úhradu záruky požadujeme v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro ochranu proti zneužití telefonní linky neoprávněnou osobou a informujeme o tom naše zákazníky ve zvláštním dopise, který zasíláme po zahájení omezení odchozího volání.

Nelze volat ani přijímat hovory

 • Nejprve vylučte, zda ve vaší lokalitě není hlášen hromadný výpadek. Upozorňujeme, že v případě výpadku na elektrické síti nelze hovory přijímat ani se nikam dovolat, modem vyžaduje pro provoz služeb nepřetržité napájení.
 • Pokud není evidován žádný výpadek, zvláště u bezdrátových telefonů zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel adaptéru k základně a na druhém konci zda je jeho vidlice zastrčena do funkční elektrické zásuvky, případně telefon odpojte a zapojte zpět do elektřiny. Dbejte též na správné připojení telefonního kabelu do základny nebo přístroje a odpovídající zdířky modemu podle schématu. Je-li vše správně připojeno, po několika minutách prověřte volání. V případě, že nesvítí na telefonu displej nebo není vůbec možno hovor vytočit, pokračujte v sekci věnované poruchám zařízení.
 • Chová-li se váš telefon neobvykle (například nereaguje na stisk tlačítek, zobrazuje nekorektní informace na displeji aj.), doporučujeme ho uvést do továrního nastavení, je-li možné přístroj ovládat. Případně si můžete zajistit jeho servis nebo výměnu (obraťte se na technickou podporu výrobce nebo autorizovaného technika). Využíváte-li náš telefon v pronájmu (na vyúčtování je uveden měsíční poplatek za přístroj), kontaktujte nás, společně vše prověříme nebo k vám pošleme technika.

Upozornění: Některé administrativní změny, jako je přeložení či úprava rozsahu služeb nebo přepis na jiného majitele, mohou způsobit dočasnou nefunkčnost exUPC Telefonu (v případě výpovědi nebo dlouhodobého neplacení je odstávka služby úplná), v samoobsluze Moje exUPC proto doporučujeme při zjištění této závady vždy překontrolovat aktuální stav služeb na vaší smlouvě.

Nemůžu se dovolat na jedno konkrétní telefonní číslo v ČR

 • Na některá firemní telefonní čísla s řízeným provozem (SMS brány, call centra, automaty, ale také běžné telefonní linky s ústřednou) nemusí být možné se dovolat. Vyzkoušejte např. vlastním mobilním telefonem vytočit totéž číslo, pokud se takto dovoláte, poznačte si přibližný čas volání, kdy nešlo z naší sítě hovor spojit, a telefonní číslo a kontaktujte nás, pokusíme se situaci prověřit společně.
 • V případě nedostupnosti soukromých telefonních čísel je u moderních zařízení možné, že je na nich aktivní blokace v příchozím směru pro vaše číslo nebo pevné linky. Vyzkoušejte zavolat znovu s potlačením zobrazení vašeho telefonního čísla (postup pro skrytí volajícího uvádíme v kapitole o nastavení síťových služeb) nebo z mobilního telefonu. Nedaří-li se dovolat ani z jiného telefonu, potíže mohly nastat u volaného. V tomto případě můžete kontaktovat infolinku poskytovatele (telefonního operátora), víte-li, jakého volaný využívá, a informovat se u něj o dalším vhodném postupu.

Nelze se dovolat na čísla se zvláštní sazbou (audiotex, informační nebo prémiové linky)

 • Pokud nelze spojit hovor se službami třetích stran na telefonních číslech ve formátu 90X AB CD ZZ (tzv. prémiová čísla, čísla se zvláštní sazbou či audiotexové služby), můžete mít aktivní blokování takovýchto hovorů z vašeho čísla nebo jste dosud neuhradili potřebnou volací záruku.
 • Možnost volání na informační linky (čísla ve formátu 118X), které patří také do skupiny služeb se zvláštní sazbou, složením volací záruky nepodmiňujeme. Jestliže se nelze prostřednictvím služby exUPC Telefon na taková čísla dovolat, pravděpodobně je máte blokovaná. Správu blokací lze v různých směrech provádět pomocí tzv. servisních kódů – více píšeme tady.
 • V případě, že blokování odchozího volání máte nastaveno požadovaným způsobem a složili jste řádně volací záruku, ale hovory na služby třetích stran stále nelze z vašeho telefonu uskutečnit, kontaktujte nás, situaci společně prověříme.

Nelze se dovolat na zahraniční číslo

 • Zkontrolujte, zda při vytáčení volíte správnou předvolbu země včetně dvou nul na začátku (například pro Slovensko 00421 + telefonní číslo v národním formátu). Přehled zahraničních předvoleb všech zemí lze snadno dohledat na internetu pomocí běžných vyhledávačů.
 • Pokud je formát vytáčeného čísla v pořádku, ale hovor nelze spojit, ověřte vytočením čísla z jiného přístroje (např. z vašeho mobilního telefonu), zda na straně volaného slyšíte vyzvánění. V případě, že se lze odjinud dovolat, může mít protistrana zablokovány příchozí hovory z čísla vaší linky, v opačném případě může mít blokovány všechny zahraničí hovory nebo potíže s přijímáním hovorů.

Upozornění: V některých případech jsou pro ochranu proti zneužití blokovány některé specifické destinace.

Nikdo se mi nemůže dovolat, ale odchozí volání funguje

 • Nejprve prověřte, zda na přístroji není jen ztišeno vyzvánění – zavolejte nejlépe z vlastního mobilního telefonu v blízkosti telefonního přístroje na číslo vaší linky, jakmile ve sluchátku uslyšíte vyzvánění, tlačítky pro ovládání hlasitosti (nejčastěji šipkou nahoru pod displejem) druhou rukou současně zvyšujte hlasitost reproduktoru na přístroji na požadovanou úroveň. Pokud se nedaří hlasitost upravit, postupujte podle návodu k obsluze. Máte-li v pronájmu náš přístroj, můžete využít rozcestník s návody.
 • Jestliže potíže v nastavení hlasitosti nespočívají, zkontrolujte správnost zapojení všech zařízení podle schématu. Nevyzvání-li stále telefon ani poté, může být v mimořádných případech aktivována volba blokace příchozího volání nebo porucha na přístroji, pro další informace nás kontaktujte, pokusíme se společně najít vhodné řešení.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone