Co v mém Vyúčtování znamená položka Převod haléřového vyrovnání z minulého období?

Protože chceme zákazníkům umožnit i platby pomocí poštovních složenek (tedy na celé koruny), tak nepožadujeme platbu haléřů ihned po skončení daného zúčtovacího období, ale převádíme je automaticky do následného období (Vyúčtování), kde je sečteme s případnými jinými nedoplatky či dobropisy a určíme částku za minulé období, viz řádek "Nedoplatek z minulého období"). Po součtu s aktuální útratou a po započtení převodu haléřového vyrovnání (viz řádek "Převod haléřového vyrovnání do příštího období") dostaneme částku k platbě (viz řádek "Celkem k platbě").

Kontrolovali jste si převedené haléře, ale částka vám nesouhlasí?

Náš systém pracuje s přesností na 4 desetinná místa, ale ve Vyúčtování zobrazujeme po matematickém zaokrouhlení desetinná místa 2. To může být příčinou, že když spočítáte veškeré transakce, tak se částka může ve výsledku  o několik haléřů lišit. Pokud byste chtěli mít vždy nulové haléřové nedoplatky, dá se to vyřešit tak, že vždy k částce, kterou uvádíme ve Vyúčtování v řádku "Celkem k platbě", přičtete částku uvedenou v řádku "Převod haléřového vyrovnání do příštího období".

Převod haléřového vyrovnání

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone