Převedete mi nevyčerpané volné jednotky do dalšího měsíce?

Volné jednotky převádíme do následujícího měsíce u:

  • hlasových balíčků,
  • SMS balíčků,
  • MMS balíčků.

U výše uvedených typů balíčků volné jednotky převádíme, pokud podmínky balíčku nebo tarifu neříkají jinak. U datových balíčků a neomezených balíčků volné jednotky nepřevádíme.

Jak převod volných jednotek do dalšího zúčtovacího období probíhá?

  • Nevyužité volné jednotky z hlasových, SMS a MMS balíčků vám na konci každého zúčtovacího období převedeme do toho následujícího.
  • Jako první čerpáte nově nabyté jednotky a poté převedené.
  • Pokud převedené jednotky opět nevyčerpáte, dál vám je už nepřevedeme.

Příklad: Z hlasového balíčku 200 minut jste do konce zúčtovacího období využili 150 minut. Zbývá vám tedy 50 volných minut, které vám převedeme do následujícího období. Jako první budete využívat nových 200 minut. Po jejich vyčerpání začnete využívat převedených 50 minut. Až vyčerpáte nové i převedené jednotky, budeme vám minuty počítat podle ceny volání po vyčerpání volných jednotek. Pokud však převedených 50 minut opět nevyčerpáte, dále se už nepřevedou. Do následujícího zúčtovacího období převádíme pouze jednotky, které vám případně zbudou ze standardní velikosti balíčku (v našem případě z 200 minut)

Převádíte volné jednotky i při změně tarifu na jiný?

  • Při změně balíčku/tarifu zbývající volné jednotky nepřevádíme.
  • Při zrušení balíčku/tarifu máte obvykle možnost zbývající jednotky vyčerpat do konce aktuálního zúčtovacího období / do konce měsíčního cyklu daného balíčku. To neplatí v případě, že dojde k okamžitému zrušení nebo změně na jiný tarif.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone