Co mám udělat pro to, abyste můj záznam z databáze Solus odstranili?

  1. Stačí uhradit všechna Vyúčtování po splatnosti.
  2. Pak Vodafone automaticky zašle do databáze SOLUS informaci, že již nejste dlužníkem.
  3. Záznam bude v SOLUSu zachován po 1 rok, ale bude u něho uvedena informace, že dluh byl uhrazen.

Jestli si nejste vědomi žádné nesplacené částky, obraťte se prosím přímo na sdružení SOLUS. Jedině od sdružení se dozvíte, která z firem vás vede v databázi jako dlužníka a další informace. Vodafone tyto informace nemá k dispozici.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone