Co je databáze SOLUS a jak probíhá předávání informací?

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp.zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Sdružení Solus vede informační databázi (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), a to:

  1. Registr FO - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a
  2. Registr IČ - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Společnost Vodafone nezpracovává údaje a ani nepřistupuje k údajům vedeným v Pozitivním registru Sdružení SOLUS (též jen "Pozitivní registr"). Více informací o Pozitivním registru najdete na webových stránkách sdružení Solus.

Informace o Sdružení SOLUS a poučení o registrech najdete na: www.solus.cz nebo tel. lince 222 368 707, která je zpoplatněna jako volání na pevnou linku v rámci vašeho tarifu. Provoz této linky je v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. a v pátek od 8:00 do 16:30 hod. Linku provozuje Společnost pro informační databáze, a.s.

Před uzavřením smlouvy se společností Vodafone

Co nás opravňuje informovat se a sdílet informace prostřednictvím Registru SOLUS?