Jak provedu párování ovladače od set-top boxu s televizí?

  • Set-top box k Vodafone TV a svůj televizor můžete ovládat jedním dálkovým ovladačem. Díky tomu pro vás bude ovládání televize jednodušší a pohodlnější.
  • Spárování ovladače s vaší televizí funguje ve většině případů bez potíží, přesto prosíme o pochopení, že nemůžeme zaručit, že bude tato funkce dostupná pro všechny televizory.
  • Aby vše fungovalo v pořádku, umístěte set-top box a televizor k sobě, aby mohla obě zařízení přijímat povely z dálkového ovládání současně.

Jaké výhody mi spárování dálkového ovladače s TV přinese?

  • Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (číslo 1 na obrázku) budete zapínat nebo vypínat obě zařízení najednou - set-top box k Vodafone TV i svůj televizor. Kdybyste i po provedení spárování používali oba ovladače a omylem vypnuli svůj televizor dřív než svůj set-top box, bude potřeba TV nejdřív zapnout a pak obě zařízení najednou vypnout přes spárovaný ovladač. Jinak by se mohlo stát, že se bude jedno zařízení vypínat a druhé ve stejnou chvíli zapínat a opačně.
  • Po spárování bude tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti (číslo 2) upravovat přímo hlasitost televizoru. Nestane se vám tedy to, že byste si ztlumili set-top box a přitom měli běžnou hlasitost na televizi a opačně (to pak přináší potíže v tom, že i když máte zvuk puštěný, nic neslyšíte, protože jedno ze zařízení je ztlumené).
  • S pomocí tlačítka pro výběr vstupů (k dispozici u základního a prémiového set-top boxu) můžete vybírat vstupní zařízení na televizi, na které se díváte (například se přepnete mezi set-top boxem a obrazem z připojené hrací konzole apod.). Tlačítko má na sobě symbol obrazovky a na ovladači k těmto boxům ho najdete pod číslem 3.
Dálkové ovládání k Vodafone TV

Jak můžu dálkové ovládání od set-top boxu spárovat se svým televizorem?

Připravte si dálkové ovládání k set-top boxu, zapněte svůj televizor i set-top box Vodafone TV.

Aby vše proběhlo v pořádku, nejdřív všechna zařízení zapněte.

Podržte zároveň žluté tlačítko a tlačítko OK, dokud na dálkovém ovládání 2x neproblikne zelené světlo okolo tlačítka pro zapnutí a vypnutí.

Jakmile dojde k zelenému zablikání, můžete dvojici tlačítek pustit.

Namiřte ovladačem na svůj televizor a držte tlačítko pro zapnutí/vypnutí do té doby, než se televizor vypne.

Je důležité tlačítko pro zapnutí a vypnutí trvale (nepřetržitě) držet stisknuté. Tlačítko je na dálkovém ovládači úplně nahoře nad číslicí 2. Jakmile se televizor vypne, můžete ho uvolnit.

Zkuste dálkovým ovládáním k set-top boxu zapnout televizor. Pokud se zapne, je vše v pořádku nastaveno.

Kdyby televizor na povely dálkového ovladače nereagoval, proveďte celý postup znovu.

Jak můžu spárování ovladače a televizoru zrušit?

Připravte si dálkové ovládání k set-top boxu, zapněte svůj televizor i set-top box Vodafone TV.

Aby vše proběhlo v pořádku, nejdřív všechna zařízení zapněte.

Podržte zároveň modré tlačítko a tlačítko menu (domečku), dokud na dálkovém ovládání 2x neproblikne zelené světlo okolo tlačítka pro zapnutí a vypnutí.

Jakmile dojde k zelenému zablikání, můžete dvojici tlačítek pustit.

Stiskněte 4x po sobě číslici 9. LED světýlko na ovladači by mělo při každém stisknutí bliknout, po čtvrtém stisknutí 4x červeně problikne, jako potvrzení, že spárování bylo zrušeno.

A je to - spárování dálkového ovladače k set-top boxu a vašeho televizoru je zrušené.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone