Co nabízí služba Vodafone Přivítání plus?

Službu mohou využít naši firemní zákazníci s Rámcovou smlouvou. Díky ní si můžete nastavit hlavní telefonní číslo, na kterém budete pro své zákazníky vždy k zastižení. A můžete si vybrat, kteří zaměstnanci nebo operátoři mohou hovory od zákazníků přijímat.

Službu si můžete nastavit s vaším osobním specialistou u Vodafonu, který s vámi projde i cenu služby. A pak ji jednoduše můžete ovládat přes samoobsluhu Můj Vodafone.

Výhody služby

 • Jediné číslo - pro své zákazníky a dodavatele budete mít jedno kontaktní telefonní číslo, které reprezentuje vaši společnost. Může jít o mobilní číslo i pevnou linku. Budete si moci vybrat, jestli volající uslyší klasické vyzvánění nebo vaši uvítací zprávu.
 • Linka není nikdy obsazena - dovolá se vám víc zákazníků. Pokud hovoří všichni operátoři, je volající informován, že může vyčkat ve frontě, zavolat později, nahrát vzkaz do hlasové schránky nebo hovor přesměrovat (sami si určíte, jak má být služba nastavena).
 • Jednoduché nastavení a ovládání - službu můžete kdykoliv pohodlně ovládat prostřednictvím samoobsluhy Můj Vodafone (sekce Služby - Volání), kde můžete podle potřeby nastavovat počet operátorů, pravidla distribuce hovorů, telefonní čísla apod.
 • Hlasové uvítací oznámení - nahrajete si přivítání, nebo můžete využít univerzální uvítací hlášku. Přivítání (česky nebo anglicky) se každému volajícímu ozve ještě dřív, než je přepojený na první linku ve firmě.
 • Operátor v pohybu - volání můžete obsluhovat nejen na pevných linkách, ale i na mobilních telefonech. Pokud se některý z operátorů nachází v zahraničí, hovor automaticky spojíme s následujícím operátorem v pořadí a neplatíte tak za hovor v roamingu.

Jak služba funguje?

Služba zajistí, že v případě, že je hlavní číslo obsazené, má vypnutý telefon nebo je zrovna na dovolené, dojde k předání hovoru na některého z kolegů/operátorů/zaměstnanců.

Hovor je směrovaný na jednotlivé agenty na základě zvoleného distribučního algoritmu:

 1. První v seznamu - hovor je směrován vždy na prvního volného agenta, který je na řadě; pokud hovor nezvedne do 5 vteřin, přejde na dalšího v seznamu.
 2. Současné vyzvánění - hovor vyzvání všem agentům současně, mluví ten, kdo ho zvedne nejdříve.
 3. Nejdéle volný - hovor se spojí s agentem, který čeká na hovor nejdéle.

Můžete si určit hodiny a dny v týdnu jako pracovní dobu. Pokud volající volá mimo tento nastavený čas, ozve se mu oznámení, které mu toto skutečnost sděluje a požádá ho např. o zavolání v pracovní době.

Hlavní (kontaktní) telefonní číslo může být mobilní nebo pevná linka. Pokud ale aspoň jedno z čísel, na které se pak hovor přepojuje, je pevná linka, musí být hlavní (kontaktní) číslo pevná linka.

Nastavení služby

Nastavení chování služby zadáte v samoobsluze Můj Vodafone v části Služby.

Pracovní doba je ve výchozím nastavení definována jako 24/7 (nonstop) a oznámení o mimopracovní době se volajícím přehraje poté, co si mimopracovní dobu změníte. K dispozici jsou 2 jazykové verze - čeština a angličtina. Také máte možnost si vybrat svoje vlastní uvítací oznámení.

Můžete si nastavit:

 1. Pracovní a mimo pracovní dobu, přičemž mimo pracovní dobu jsou hovory směrovány na oznámení, které volajícímu tuto skutečnost sděluje a žádá ho o zavolání v pracovní době.
 2. Hodiny a dny v týdnu

Směrování hovorů při volbě První v seznamu

 • Hovory, které přichází na jedno skupinové číslo, vyzvání na operátorech (agentech) v nastaveném pořadí, dokud jeden z nich hovor nezvedne.
 • Seznam přiřazených agentů je v pořadí, v jakém má hovor vyzvánět, a hovor vždy začíná zvonit od prvního volného agenta v seznamu nejvýše. Postupuje dále v seznamu dolů. Pokud hovor nikdo nezvedne, zůstane v seznamu nepřijatých hovorů pouze u posledního agenta v pořadí.
 • Telefonní číslo agenta musí být na stejném zákaznickém účtu a součástí stejné VPN sítě, u které je aktivní služba Vodafone Přivítání plus.

Uvítací hláška

 • Služba přehraje tzv. uvítací oznámení před vlastním vyzváněním na agentech.
 • Máte možnost využít univerzální profesionální hlášku (v češtině nebo angličtině), nebo si nahrát vlastní uvítací oznámení o maximální délce 30 vteřin (v samoobsluze Můj Vodafone).
 • Vlastní nahrávka musí být ve formátu MP3, 44 kHz, 128 kbps.

Společná identifikace skupiny volajících

 • Ke službě Vodafone Přivítání plus si můžete aktivovat tento balíček, který umožňuje prezentaci jednotným číslem pro odchozí volání z firmy osobními čísly pracovníků. Osobní čísla jsou skryta a volanému se vždy zobrazí pouze dané jednotné číslo.
 • Prezentované číslo tzv. skupinové číslo může být mobilní nebo pevná linka. Nelze to ale využít tak, že by se pevné číslo zobrazovalo jako mobilní.
 • V samoobsluze Můj Vodafone si můžete nastavit časy, ve kterých je volající prezentován skupinovým číslem a ve kterých vlastním číslem.
 • Pokud uživatel služby Společná identifikace čísla volá na čísla tísňového volání (112, 150, 155, 158), je služba pro tento hovor vždy neaktivní, uživatel volá vždy vlastním číslem.

Důvod nepřítomnosti

 • Tato služba vám zajistí možnost určit si časové období, kdy hovory nemůžete přijmout. Volající uslyší speciální hlášku, která mu v době platnosti oznámí tuto skutečnost, a to včetně nastaveného důvodu a času, kdy toto omezení pomine. Volající tedy přesně ví, kdy bude volaný opět k dispozici.
 • Po přehrání hlášky je možné buď ukončení hovoru, nebo přesměrování do hlasové schránky nebo na kolegu nebo číslo, které je použito pro podmíněné přesměrování Neodpovídá.
 • K Důvodu nepřítomnosti lze nastavit výjimky - např. podmínky typu národní nebo mezinárodní číslo a teké vlastního formátu čísla, nebo všechna čísla začínající trojčíslím 777 apod. V takových případech se pak Důvod nepřítomnosti neuplatňuje a hovor probíhá, jako kdyby služba nebyla aktivní.
 • Službu si aktivujete s vaším osobním operátorem z Vodafonu. Poté už si ji sami můžete obsluhovat v samoobsluze Můj Vodafone.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone