Jak přejdu z tarifu na kredit (na dobíjení)?

  • Pro změnu platební metody se obraťte na operátora Péče o zákazníky na telefonním čísle *77 (ze sítě Vodafone) nebo 800 77 00 77 (z ostatních sítí).
  • Změna platební metody proběhne zdarma, a pokud chcete mít jistotu, že to bude do konce aktuálního zúčtovacího období, kontaktujte nás nejpozději 7 dní předem.
  • Na předplacené kartě vám nastavíme Kartu pro partu.

Jaké jsou podmínky přechodu?

  • Změnu platební metody můžete uskutečnit vždy po 30 dnech od poslední změny.
  • Pro změnu platební metody na dobíjení nesmíte mít závazek plynoucí ze stávající smlouvy se zvýhodněním na služby nebo zvýhodněným telefonem/modemem, omezené služby z důvodu pozdní platby Vyúčtování, dlužnou částku po splatnosti a jiná omezení.
  • Automaticky ukončíme ty služby, které není možné využívat s novou platební metodou. Například elektronické Vyúčtování.

Jak zaplatím poslední Vyúčtování?

  • Poslední Vyúčtování nelze zaplatit kreditem.
  • Zaplatit ho můžete inkasem (pokud jste ho měli aktivní) nebo bankovním převodem.
  • Vyúčtování si můžete stáhnout po dobu 6 měsíců od přechodu na předplacenou kartu tak, že se do samoobsluhy přihlásíte přes číslo plátce. Číslo plátce najdete ve kterémkoliv z dřívějších Vyúčtování, jde zároveň o specifický symbol.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone