Co je roamingový datový limit, k čemu slouží a jak ho odblokuji?

Roamingový datový limit hlídá vaše výdaje za internet v zahraničí nad rámec vašeho roamingového tarifu.

  • Do limitu počítáme pouze částku nad rámec pravidelných (měsíčních i denních) poplatků za roamingové datové tarify. To znamená útratu za roamingové datové služby, které účtujeme sazbou za megabajt (MB). Proto se uplatní jen tehdy, když máte jako výchozí roamingový tarif nastavený World Roaming nebo v případě, že máte Roaming na den a jste v zemi, kde Roaming na den nenabízíme a automaticky tam proto využíváte sazby podle World Roamingu.
  • Roamingový datový limit automaticky nastavujeme na 1 300 Kč. Můžete si ho upravit na hodnotu od 0 do 9 900 Kč po padesátikorunách. Když si ho nastavíte na 0 Kč a zároveň budete mít aktivní World Roaming a žádné jiné datové zvýhodnění pro zahraničí, mimo ČR a země EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Velkou Británii se k internetu nepřipojíte.
  • Při vyčerpání limitu vám další placené roamingové datové služby zablokujeme (týká se pouze dat účtovaných podle přeneseného množství).

V zemích EU a Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu používáte svůj domácí tarif. Na ten se roamingový datový limit nevztahuje.

Jak změním nebo odblokuji roamingový datový limit?

Přihlaste se do samoobsluhy Můj Vodafone a jděte do sekce Služby - Roaming.

Ke vstupu do samoobsluhy potřebujete heslo.

V řádku Kontrola datových nákladů v roamingu upravte nastavení.

Můžete si změnit výši limitu nebo ho tu odblokovat, když to bude třeba.

Další možnosti:

  1. Aplikace Můj Vodafone - limit můžete upravit v sekci Moje služby - vyberte telefonní číslo - Ostatní služby - Změna aktivních služeb - Kontrola datových nákladů v roamingu.
  2. Linka péče o zákazníky - změnu roamingového datového limitu zařídíte také s operátorem na čísle *77 nebo 800 77 00 77 při volání z jiné sítě. Při volání ze zahraničí využijte +420 776 970 219.

Změna se projeví do 24 hodin a pro další využití dat doporučujeme vypnout a zapnout telefon. Pokud limit neodblokujete ručně, dojde k jeho automatickému odblokování v den nového zúčtovacího období.

Jak roamingový datový limit funguje?

  • Při otevření prohlížeče v zahraničí se zdarma zobrazí uvítací stránka s informacemi o datovém tarifu, limitu a aktuální vyčerpané částce.
  • V případě dosažení 80 % a 100 % výše limitu vám pošleme informační SMS.
  • Při vyčerpání 100 % limitu dojde k přerušení aktuálního datového spojení. Pro další využití internetu je nutné limit odblokovat.
  • Roamingový datový limit se nevztahuje na volné jednotky v datových zvýhodněních (např. Roaming na den nebo volné jednotky v Připojení ze zahraničí).
  • Když si roamingový datový limit nastavíte na 0 Kč a zároveň budete mít aktivní World Roaming a Připojení v zahraničí (bez volných jednotek), mimo ČR a země EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Velkou Británii a Island se k internetu nepřipojíte.