nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Vodafone

Co je databáze Solus a jak probíhá předávání informací?

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp.zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Sdružení Solus vede informační databázi (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), a to:

  1. Registr FO - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a
  2. Registr IČ - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Společnost Vodafone nezpracovává údaje a ani nepřistupuje k údajům vedeným v Pozitivním registru Sdružení SOLUS (též jen "Pozitivní registr"). Více informací o Pozitivním registru najdete na webových stránkách sdružení Solus.

Informace o Sdružení SOLUS: www.solus.cz nebo tel. linka 840 140 120, která je pro vás k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je zpoplatněna podle ceníku.

V případě, že na www.solus.cz nebo na tel. lince 840 140 120 nenaleznete odpověď na váš dotaz, lze kontaktovat operátora klientského servisu na telefonní lince 222 368 707, která je zpoplatněna jako volání na pevnou linku v rámci vašeho tarifu. Provoz této linky je v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. Provozuje Společnost pro informační databáze, a.s. a technicky zajišťuje MEDIA SUPPORT s.r.o.

Před uzavřením smlouvy se společností Vodafone

Společnost Vodafone, jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, je oprávněna před uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy, na základě které vzniká závazek na dlouhodobá nebo opětovná plnění,

  • Ověřit, že není důvod se domnívat, že zákazník nebude plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.
  • Vyhodnocovat potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na oprávněné zájmy společnosti Vodafone.

Před uzavřením smlouvy/nabytím účinnosti smlouvy společnost Vodafone jako člen sdružení Solus využívá informace přístupné v rámci Registru, kdy dotaz do Registru uskutečňujeme na základě oprávnění daného platnými právními předpisy (Zákon o ochraně spotřebitele) a pravidly nastavenými v rámci sdružení Solus, zejména s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů.

Co nás opravňuje informovat se a sdílet informace prostřednictvím Registru SOLUS?

Zákon na ochranu spotřebitele dává jednotlivým společnostem, které jsou v pozici prodávajícího a kterým vznikají dlouhodobé nebo opakované pohledávky za svými zákazníky, právo, aby se prostřednictvím Registru (informační databázi) vzájemně informovaly o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.

Vodafone je členem sdružení Solus prostřednictvím něhož jsou sdíleny výše uvedené informace.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V REGISTRU FO A REGISTRU PO

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence pohledávky za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Údaje mohou být sdružením Solus zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti Vodafone jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti.

OSOBY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K ÚDAJŮM ZPRACOVÁVANÝM V RÁMCI REGISTRŮ

Správcem Registru FO a Registru IČ je sdružení SOLUS.

Zpracovatel Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118313, se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (též "SID"). Na základě písemné smlouvy mezi správcem a uživateli registrů SOLUS bude SID poskytovat služby související se vzájemným informováním věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a/nebo žadatelů o jejich služby. Společnost SID má resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS - fyzickým osobám postavení zpracovatele osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů. Další osoba účastnící se na zpracování dat: zpracovatel (společnost SID), v zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, může při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi zpracovatelem a technickým zpracovatelem. Technický zpracovatel zpracovává, resp. bude zpracovávat data obsažená v příslušném registru s tím, že osobní údaje klientů jsou, resp. budou v zašifrovaném stavu. Technický zpracovatel nezná, resp. nebude znát klíč k dešifrování zašifrovaných údajů a z toho důvodu nebude mít přístup k jménům, příjmením a rodným číslům klientů a/nebo žadatelů. Technickým zpracovatelem Registru FO, Registru IČ je společnost Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00.

Uživatel Registru FO: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru FO. Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru FO, mají ve vztahu ke svým klientům - fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel Registru IČ: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru IČ. Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru IČ, mají ve vztahu ke svým klientům - fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Aktuální seznam Členů Sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách Sdružení SOLUS: www.solus.cz.

Mějte svůj účet pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone

Vše důležité vyřešíte přímo ve svém telefonu.

https://www.vodafone.cz/muj-vodafone/

Přihlaste se do Můj Vodafone

Spravujte svůj účet odkudkoliv.

Přihlášení

  • Vždy něco navíc
  • Nastavení vždy po ruce
  • Výdaje pod kontrolou
  • Nejlepší aplikace