Co nabízí Tarif s minutovou sazbou - OneNet?

Tarif s minutovou sazbou - OneNet:

  • Tarif je určen pro firemní OneNet zákazníky s Rámcovou smlouvou.
  • Neobsahuje žádné volné jednotky.
  • Cenu za minutu hovoru v rámci ČR (mobilní sítě a pevná linka) a SMS máte individuálně nastaveny.
  • Za ostatní využité služby vám účtujeme částky podle platného Ceníku služeb. Měsíční cena za tarif je 30 Kč bez DPH měsíčně.

Stávajícím zákazníkům měníme 15.1.2020 cenu Tarifu s minutovou sazbou z původních 0 Kč na 30 Kč bez DPH měsíčně. Ostatní sazby a nastavení služeb se nemění. Pokud zákazníkům nové podmínky nevyhovují, mají možnost účastnickou smlouvu bez sankcí ukončit ke dni nabytí účinnosti této změny. Rámcová smlouva zůstává nadále v platnosti. Každý, koho se změna týká, je o konkrétních podrobnostech včas informován.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone