Jak začít používat OneNet Samoobsluhu?

OneNet samoobsluha je určena pro: 

 1. Administrátory společnosti – ti zde mohou spravovat všechny služby, které Vodafone nabízí včetně telefonních čísel, která jsou pod společností vedena. 
 2. Koncové uživatele (držitele jednotlivých telefonních čísel) – těm, kterým dal administrátor oprávnění k založení účtu. 

Pro založení uživatelského účtu ve OneNet samoobsluze potřebujete: 

 1. Vlastnit telefonní číslo, které je na OneNet SIM kartě. 
 2. Mít povoleno od administrátora založení účtu. Může tak učinit ve OneNet samoobsluze:
V záložce Administrace vyberte sekci Nastavení účtů

Klikněte na účty uživatelů.

Zaškrtněte konkrétní čísla a osoby, kterým chcete účet povolit.

Poté se rozsvítí možnost Změnit uživatelská práva.

Po kliknutí se otevře okénko Přiřazení uživatelských práv.

Po kliknutí na záložku administrace stačí vyhledat část Nastavení účtů a zde v prvním řádku účtu uživatelů zaškrtnout základní, nebo pokročilý.

Uživatelský účet pak založíte na této stránce, kde zvolíte část „Nemáte účet“. Zde vložíte vaše telefonní číslo a vyberete možnost „Odeslat kód“. Kód pak vložíte do kolonky a dokončíte registraci.  

Co vidím a mohu spravovat ve OneNet samoobsluze jako uživatel? 

Základní pravomoce uživatele:

Všichni uživatelé se základním oprávněním mohou vidět: 

 • Aktuální útratu 
 • Čerpání dat 
 • PUK 
 • Blokaci SIM při ztrátě  

Rozšířená oprávnění uživatele

 • Uživatel může od svého administrátora získat různá rozšířená oprávní.  
 • Je na každém jednotlivém administrátorovi, jak velké oprávnění nastaví jednotlivým uživatelům 
 • V největší míře může uživatel získat stejná oprávnění jako administrátor a tím být i podporou pro administrátora při řešení konkrétních úkonů.  

Co vidím a mohu spravovat ve OneNet samoobsluze jako administrátor? 

 • Administrátor může ve své samoobsluze vykonávat téměř veškeré potřebné úkony a není potřeba kontaktovat linku. 
 • Jediný případ, kdy administrátor musí kontaktovat linku je při: Stanovení dalšího administrátora, založení nové firemní peněženky.