K čemu slouží Hlasová samoobsluha Můj Vodafone a jak se do ní dovolám?

Můj Vodafone na *77 vám umožní:

  • Zjistit informace k vašemu zákaznickému účtu.
  • Měnit nastavení služeb.
  • Nechat se spojit s operátorem Vodafone péče o zákazníky.

Pokud ještě nevyužíváte služby Vodafonu, dovoláte se nám na číslo 800 77 77 77.

Do Hlasové samoobsluhy Můj Vodafone se dovoláte:

  1. *77 z jakéhokoliv Vodafone čísla,
  2. 800 77 00 77 z čísel jiného operátora,
  3. +420 776 977 100 ze zahraničí - volání na Linku péče o zákazníky stojí stejně jako běžné volání do ČR podle vašeho roamingového tarifu.

Při volání do Můj Vodafone na 800 77 00 77 z čísla jiného operátora můžete:

  1. Zvolit, jestli chcete řešit Vodafone telefonní číslo a hlasové služby, nebo využíváte jiné služby (např. Pevný internet).
  2. U jiných služeb (např. Pevný internet) budeme požadovat číslo Plátce a administrátorské heslo (případně heslo plátce). Číslo Plátce najdete v záhlaví každého Vyúčtování a v SMS o platbě jako specifický symbol.

Pokud se budete nacházet kdekoliv v zahraničí, můžete na čísle +420 776 970 219 získat zdarma informace o ceně volání, SMS, MMS i připojení v zahraničí. Informace vám zašleme SMSkou.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone