Co umí DataStrop a jak ho můžu nastavit?

  • S DataStropem můžete vybraným číslům nastavit limit pro čerpání datového balíčku v jednom zúčtovacím období.
  • V případě dosažení DataStropu se toto číslo k internetu do konce zúčtovacího období nepřipojí (pokud správce DataStrop nenavýší).
  • Když DataStrop nastavíte na 0 MB, nepřipojí se takové číslo vůbec.
  • Službu můžete využít s tarify Red Basic/Standard/Extra/Maxi, Start 130 a 250, Start 100 / 200 / 500 minut, Red Naplno, Red+ a Business Red+ a datovými tarify Red Data+.
  • U vybraných tarifů nastavujeme DataStrop automaticky při aktivaci tarifu.

DataStrop funguje jako maximální limit, který může jedno číslo za měsíc prodatovat. Proto může být součet zadaných hodnot DataStropu u čísel, která sdílejí jeden datový balíček, vyšší, než je objem dat v datovém balíčku. V praxi pak záleží na tom, která situace nastane dříve - zda vyčerpání sdílených dat (ovlivní všechna čísla, která sdílejí společná data), nebo vyčerpání DataStropu (ovlivní pouze číslo, kterého se limit týká).

Jak DataStrop nastavím?

Přihlaste se hlavním číslem správce do samoobsluhy Můj Vodafone a zvolte sekci Služby - Internet

Ke vstupu do samoobsluhy potřebujete heslo. Číslo správce je to číslo, ke kterému účtujeme hlavní tarif a od kterého ostatní čísla mohou čerpat sdílená data.

V části Sdílená data - správce můžete hodnotu DataStropu upravit.

Protože jde o doplňkovou službu, můžete ji využívat na všech číslech, jen na některém nebo ji nemusíte používat vůbec.

Nastavení DataStropu

Další možnost:

  • Aplikace Můj Vodafone - přes nabídku Moje služby - (vyberte hlavní telefonní číslo s datovým balíčkem, od kterého případně další čísla čerpají sdílená data) - Nastavení internetu - Nastavit DataStrop. Nebo při přihlášení hlavním číslem správce (od kterého ostatní čerpají data) můžete prokliknout dlaždici s čerpáním dat na úvodní stránce aplikace, v dalším kroku už najdete odkaz na nastavení DataStropu.

U kterých tarifů je DataStrop automaticky aktivní a na jakou hodnotu je nastavený?