Vodafone

Zelenou cestou

Dlouhodobě se snažíme, aby dopady naší činnosti na okolí a životní prostředí byly co nejmenší. Proto máme První zelenou síť.

První zelená síť

V roce 2011 jsme jako první spustili Zelenou síť. První svého druhu u nás, která obstojí i v zahraničním srovnání. Znamená to, že ze dvou třetin napájíme naši telekomunikační síť z obnovitelných zdrojů od dodavatele E.ON. Za zbylých 30 % spotřeby energie jsme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR společně vysadili půl milionu stromů.

Naše firma se dobrovolně zavázala celosvětově spořit energii, a tak snížit do roku 2020 množství vypouštěných CO2 na polovinu vůči emisím v roce 2006/2007. Nám se tohoto cíle podařilo dosáhnout už v roce 2011/ 2012. Již jsme tak díky Zelené síti ušetřili skoro 75 000 tun oxidu uhličitého.

Co o naší První zelené síti soudí odborníci?

Václav Cílek Václav Cílek, geolog a klimatolog

"Energetika je jednou ze základních věcí našeho života. Dokud energie bylo dost, byla laciná a nevěděli jsme o tom, že oxid uhličitý poškozuje atmosféru a zvýrazňuje klimatické stavy, tak jsme se ani nemuseli starat. Energie bývala nějak automaticky zaručená konstanta. Časy se ale mění, takže je vhodné podporovat všechny jedince a firmy, kteří se upřímně snaží nalézat nová energetická řešení a to nikoliv pro vlastní užitek, ale z pocitu zodpovědnosti za chod světa."

Vojtěch KoteckýVojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA

"Sázka na čistou, domácí a hi-tech energii je chytrá. Vodafone evidentně přemýšlí několik tahů dopředu. Přechod na zelenou elektřinou bude prospěšný pro zdraví každého z nás i pro českou ekonomiku a přitom na něm Vodafone vydělá."

Jan PretelJan Pretel, klimatolog

"Tuto aktivitu považuji z hlediska ochrany životního prostředí za velmi prospěšnou – stačí malý orientační propočet. Společnost E. ON, která Vodafonu dodává ročně kolem 50 GWh energie potřebné pro provoz mobilní sítě, ji ze 70 % vyrábí z obnovitelných zdrojů, tedy ze zdrojů prakticky bezemisních. V našich klimatických podmínkách to při průměrné denní spotřebě energie na teplo a přípravu teplé vody pro jednu osobu kolem 3 kWh znamená vlastně úsporu emisí, které jsou nutné pro energetické zajištění základních podmínek života obyvatel ve městech, jako např. Trutnov, Kolín či Písek, což už jsou dost velká města! Potěšující na tom je i to, že E.ON nakupuje více než polovinu energie z malých vodních elektráren, tedy ze zdrojů minimálně dotovaných. A pokud zbývajících 30 % energetické spotřeby Vodafone pokryje výsadbou nových stromů, pro životní prostředí ještě lépe!"

Linda JablonskáLinda Jablonská, režisérka

"Zelená síť je sympatický projekt, ve kterém může být velká firma příkladem státu i jednotlivcům. Jen houšť.

Telefony nazeleno

Mobily jsou sice malé a lehké, ale jejich výroba s sebou nese řadu aspektů, které zatěžují životní prostředí. Jsme si toho vědomi, a tak se snažíme tyto dopady monitorovat, snižovat a informovat o nich naše zákazníky.

Eko-třída

Jde o parametr, který hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí. Výstupem je číslo 1 až 5 s tím, že 1 je nejhorší a 5 naopak nejlepší. Cílem je dát všem možnost vybrat si telefon i s ohledem na jeho environmentální dopady.

Výpočet vzniká na základě sledování celého životního cyklu telefonu – od těžby minerálů, přes jeho výrobu, dopravu, jeho používání až ke konci životnosti. Prostřednictvím sady až 230 otázek se spolu s výrobci díváme kontinuálně na život mobilu, na jeho ekologický design a také na etičnost chování dodavatele.

Podrobné informace o metodice hodnocení si můžete přečíst na našich stránkách. Můžete si také přečíst více o samotné Eko-třídě.

Telefon v důchodu

Když odložíte svůj telefon kvůli novému, lepšímu modelu, ještě mu nemusí být konec. Takový mobil rozhodně nepatří do koše. Mnohem lepší je recyklovat ho, a využít z něj tak ty zbylé části, které poslouží k opětovnému využití.

Kam s vysloužilým telefonem

Vysloužilý telefon je nejlépe dát do speciálního kontejneru, kterých je spousta. Když zrovna nepůjdete kolem sběrného dvora, určitě na ně můžete narazit třeba na úřadech nebo v prodejnách elektrozařízení. A samozřejmě nepotřebný telefon můžete odevzdat v kterékoli prodejně Vodafonu. A to nejen samotný přístroj, ale i jeho příslušenství – nefunkční sluchátka, nabíječky apod.

Vás to nic nestojí a my za každý recyklovaný přístroj dáme průměrně 3 eura do fondu Nadace Vodafone. Od roku 2005 jsme tak recyklovali více než 45 000 telefonů.

Proč ho prostě nevyhodit?

Protože když je starý telefon jen tak na skládce nebo ve spalovně, uvolňují se z něj toxické látky jako olovo, arzen nebo měď. Kdežto když recyklujete, můžeme ze starého přístroje využít až 80 % ze všech jeho částí pro opětovné využití. Obsahuje totiž celou řadu cenných kovů a velký díl plastů.

Zelený provoz

Snižujeme dopady na životní prostředí venku i uvnitř naší společnosti. Proto jsme zavedli řadu opatření, abychom ulevili přírodě kolem nás.

Ikona

Zlatý certifikát LEED

Naše centrála na Stodůlkách získala zlatý certifikát Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Ten  se od roku 2000 uděluje budovám, které významným způsobem šetří životní prostředí.

Naše nové sídlo spotřebuje zhruba o třetinu méně energie než podobně velké stavby – ideálně tak reprezentuje firemní kulturu a filosofii. Rovněž v maximální míře využívá recyklovaných materiálů a zdrojů od lokálních dodavatelů.

Konkrétní úspory a environmentální dopady

  • 40% úspora ve spotřebě vody.
  • 27% úspora celkové energie.
  • 31 % materiálů použitých při stavbě je recyklovaných.
  • 83 % stavebního odpadu neskončilo na skládce ale bylo určeno ke znovuvyužití.
  • Chladiva a hasiva použitá v budově nepoškozují ozonovou vrstvu.
  • Dobrá obslužnost veřejnou dopravou – přesně 20 kroků od metra.

Čistá doprava

Ulice nepatří jen automobilům. Proto už několik let podporujeme vždy v září Evropský týden mobility nebo akci Zažít město jinak, kterou pořádá iniciativa Auto*Mat. Pro zaměstnance jsme pořídili 3 elektrokola, která si mohou půjčovat pro cesty na pracovní schůzky i na mimopracovní aktivity. Několik desítek zaměstnanců se také každoročně za podpory Vodafonu účastní soutěže Do práce na kole. Pro své zaměstnance - cyklisty jsme zajistili pohodlné zázemí se sprchami a bezpečnou cykloklecí pro uskladnění kol.

V našem vozovém parku snižujeme počty služebních aut a přecházíme na moderní dieselové motory s menší spotřebou. Navíc máme také několik hybridních vozů.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

O Zelené cestě Vodafonu už máte informací dost, co takhle dozvědět se něco o našich dobročinných aktivitách?

Více informací