Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Zpracování údajů v souvislosti s šířením koronaviru

Společnost Vodafone vždy dbala a dbá na ochranu vašeho soukromí.

V tuto chvíli se Česká republika potýká s největší epidemií ve své historii. V ohrožení jsou životy a zdraví všech jejích obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, proto vydalo mimořádné opatření pro společnosti Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., které uvedené společnosti vyzývá k součinnosti za účelem ochrany života a zdraví fyzických osob. Na základě tohoto mimořádného opatření proto může docházet ke zpracování vašich vybraných provozně lokalizačních a dalších údajů za účelem poskytnutí výsledků tohoto zpracování Ministerstvu zdravotnictví České republiky, ovšem vždy pouze na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

Kdo je správcem?

Společnost Vodafone jako správce na základě vašeho souhlasu zpracuje historii výskytu vašeho telefonního čísla za určené období a následně tyto údaje předá Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Jakmile dojde k předání údajů, správcem vašich osobních údajů se stane Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

K jakému zpracování dochází?

V případě, že zákazník, který byl prokazatelně diagnostikován nákazou koronavirem SARS-CoV-2, poskytne společnosti Vodafone svůj souhlas za účelem zjištění historie výskytu jím užívaného telefonního čísla, poskytneme Ministerstvu zdravotnictví České republiky mapu výskytu tohoto telefonního čísla za určené období. Tento postup pomůže určit další potencionálně ohrožené osoby a zpomalit šíření nákazy. Zpracování vybraných provozně lokalizačních údajů a jejich předání Ministerstvu zdravotnictví České republiky je vždy pouze na základě vašeho souhlasu, který je udělen v rámci monitorovaného hovoru se specializovaným call centrem Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Jak je souhlas získán?

V rámci monitorovaného hovoru se specializovaným callcentrem Ministerstva zdravotnictví České republiky může být zákazník požádán o udělení souhlasu s tím, aby společnost Vodafone zpracovala vybrané provozně lokalizační údaje, tedy informace o výskytu daného telefonního čísla za určené období, a poskytla je Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a v souladu s GDPR. Pouze v případě, že je tento souhlas udělen, odešle Ministerstvo zdravotnictví České republiky požadavek společnosti Vodafone na zpracování a předání těchto údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

  • Osobní údaje poskytnuté ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky,
  • Provozně lokalizační údaje (informace o výskytu daného telefonního čísla za určené období).

Proč údaje zpracováváme?

Ke zpracování dochází na základě usnesení vlády ČR č. 250 ze dne 18.3.2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19.3.2020, které vyzývá mobilní operátory k součinnosti za účelem ochrany života a zdraví fyzických osob. Zpracování vybraných provozně lokalizačních údajů a jejich předání hygienické stanici je vždy pouze na základě vašeho souhlasu, který je udělen v rámci monitorovaného hovoru se specializovaným call centrem Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Čí údaje budou zpracovávány?

Fyzických osob, které jsou prokazatelně nakaženy koronavirem SARS-CoV-2.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

K výše popsanému zpracování může docházet pouze po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky či po dobu trvání stavu nouze. Po skončení platnosti této žádosti budou veškeré výsledky tohoto zpracování odstraněny s výjimkou evidence o předaných údajích.

Bezpečnostní opatření v průběhu zpracování?

Společnost Vodafone dbá na ochranu osobních údajů. Přijali jsme proto důsledná opatření k omezení přístupu k výsledkům zpracování na straně společnosti Vodafone. Přístup k údajům budeme kontrolovat a chránit před zneužitím. Úroveň zajištění bezpečnosti údajů na straně Ministerstva zdravotnictví České republiky a na straně dalších správců či zpracovatelů zapojených do tohoto zůstává v odpovědnosti těchto subjektů.

Vaše práva dle platné právní úpravy

Vyhovíme žádostem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Prosíme však o trpělivost. Vzhledem k situaci a neobvyklým okolnostem může odpověď zabrat více než 30 dnů v souladu s úpravou v článku 12 odst. 3 GDPR.

V případě dodatečných dotazů či odvolání souhlasu ohledně zpracování historie výskytu vašeho telefonního čísla po určené období a jeho předání na základě vámi uděleného souhlasu se obraťte prosím na ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.

Pro odstranění pochybností uvádíme, že případné odvolání tohoto souhlasu se vztahuje pouze ke zpracování a předání vybraných údajů v souvislosti s mimořádnými opatřeními v boji proti šíření koronaviru, nikoliv na zpracování za jinými účely (například jejich zpracování dle platné právní úpravy v zákoně o elektronických komunikacích).

Ve všech ostatních případech souvisejících se zpracováním, kdy je správcem vašich údajů Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se prosím na obraťte přímo na tento orgán veřejné moci.