Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Zpracování údajů v souvislosti s šířením koronaviru

Společnost Vodafone vždy dbala a dbá na ochranu vašeho soukromí.

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo mimořádné opatření pro společnosti Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., které uvedené společnosti vyzývá k součinnosti za účelem ochrany života a zdraví fyzických osob. Na základě tohoto mimořádného opatření proto může docházet ke zpracování vašich vybraných provozně lokalizačních údajů za účelem zaslání informativní SMS zprávy  v okamžiku, kdy se mobilní telefonní číslo účastníka přihlásí do sítě společnosti Vodafone při návratu či vstupu do České republiky.

Kdo je správcem?

Správcem vašich osobních údajů je v rámci tohoto zpracování společnost Vodafone Czech Republic a.s.

K jakému zpracování dochází?

V případě, že se zákazník společnosti Vodafone vrací ze zahraničí, či v případě zahraničního návštěvníka dojde v rámci poskytovaných roamingových služeb k přihlášení jeho mobilního telefonního čísla do sítě Vodafone, bude na dané telefonní číslo odeslána informativní SMS zpráva, která upozorňuje na povinnost vyplnit tzv. příjezdový formulář, jehož vyplnění je povinné na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky Č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN

 .

V rámci tohoto zpracování nedochází k předání jakýchkoliv osobních údajů Ministerstvu zdravotnictví České republiky ani jiným třetím stranám.

Jaké údaje zpracováváme?

  • Telefonní číslo;
  • Datum a čas odeslání SMS zprávy;
  • Provozně lokalizační údaje (informace o přihlášení telefonního čísla do sítě společnosti Vodafone bez dalších dodatečných informací).

Proč údaje zpracováváme?

Ke zpracování dochází na základě mimořádného opatření č. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN. Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. 7 .2021, které nařizuje vybraným mobilním operátorům rozesílání takové SMS zprávy.

Čí údaje budou zpracovávány?

  • Zákazníků společnosti Vodafone, kteří využívají mobilních služeb společnosti Vodafone a navracejí se ze zahraničí.
  • Zákazníků zahraničních mobilních operátorů za předpokladu, že se při vstupu do České republiky jejich telefonní čísla přihlásí do sítě společnosti Vodafone (tzv. roaming).

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Za výše uvedeným účelem jsou zpracovávány datum a čas odeslání této SMS zprávy, a to po dobu účinnosti výše uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. V rámci zpracování za jiným účelem (tj. nikoliv v souvislosti s pandemickou situací) může však docházet ke zpracování informací o přihlášení do sítě společnosti Vodafone, o sítích, ve kterých bylo mobilní telefonní číslo přihlášeno v rámci roamingu a další.

Bezpečnostní opatření v průběhu zpracování?

Společnost Vodafone dbá na ochranu osobních údajů. Implementovali jsme proto důsledná bezpečnostní opatření. Více informací najdete na zde https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/bezpecnost/.

Vaše práva dle platné právní úpravy

Informace o tom, jak uplatnit vaše práva naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju1/.