Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

13. prosince 2023

Výroční zpráva o udržitelném podnikání

Vodafone koncem roku 2023 vydal výroční zprávu o udržitelném podnikání za uplynulý fiskální rok. Pozitivní vliv technologií na snižování dopadu lidské činnosti na životní prostředí je i podle ní neoddiskutovatelný. Například pomocí řešení internetu věcí loni Vodafone přispěl k úspoře 25 804 tun oxidu uhličitého u svých zákazníků, což je meziroční nárůst skoro o pětinu. A nejen to.

Data odhalují, že objem přenesených mobilních dat v síti za posledních pět let stoupl o víc než 850 procent, uhlíkovou stopu i spotřebu elektrické energie drží u červeného operátora na uzdě stále efektivnější technologická řešení. Jejich relevance v uplynulém fiskálním roce dramaticky stoupla s příchodem války na Ukrajině a energetické krize. 

Digitální technologie jsou naprosto klíčové pro úspory energií, efektivnější využívání přírodních zdrojů, vytváření cirkulární ekonomiky a snižování elektroodpadu, což jednoznačně ukazují i naše data. Klimatická krize je krizí nás všech, zelená a digitální transformace firem a celé ekonomiky je proto naprosto nevyhnutelná,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu. 

Kompletní zpráva o udržitelném podnikání ve fiskálním roce 2022/2023 je k dispozici na webových stránkách udržitelného podnikání Vodafonu. Protože se firemní strategie ale zdaleka nevěnuje jen životnímu prostředí, ve výroční zprávě je k nalezení mnoho dat a inspirace k inkluzi nebo například transparentnosti podnikání Vodafonu.