Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifu #jetovtobě

 • Tarif #jetovtobě (dále jen „Tarif“) je určen všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří jsou spotřebiteli (tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jsou současně držiteli platného průkazu ISIC a zároveň splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně. Tarif není určen pro firemní zákazníky a zákazníky OneNet.
 • Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na průkazu ISIC v porovnání s osobou požadující aktivaci Tarifu. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu ISIC za účelem ověření jeho platnosti, a to jak vizuální, tak systémovou kontrolu realizovanou prostřednictvím ověření čísla průkazu ISIC ve verifikačním a evidenčním systému společnosti GTS ALIVE, která je oficiálním vydavatelem mezinárodního identifikačního průkazu ISIC (dále jen „Průkaz ISIC“) v České republice.
 • Tarif je nabízen pouze ve variantě bez úvazku.
 • Tarif nelze využívat s předplacenou platební metodou.
 • Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se Tarif přímo uživateli telefonního čísla.
 • Pokud o aktivaci Tarifu žádá nový nebo stávající zákazník mladší 15 let, může tak učinit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 • Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Tarif na zletilé dítě.
 • Dítě/ student nemůže využívat současně více těchto Tarifů (tzn. dítě/ student nemůže na jedno RČ využít tento Tarif na více telefonních číslech). Dítě/ student nemůže využívat nabídku „Tarif pro děti zdarma“ současně s tímto Tarifem.
 • Tarif není možné využívat současně s těmito službami:
 • s jiným Zvýhodněním na služby
 • Vodafone Passport data na den
 • Vodafone Passport data na stálo
 • Kamarádi
 • Kamarádi ze všech sítí
 • Sólo
 • Program kamarádi na 2 roky zdarma
 • Program kamarádi zdarma navždy
 • Program rodina
 • Po svém
 • Bez obav
 • Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí platným Ceníkem.
 • Aktivace Tarifu není možná, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Tarifu. Nárok na využívání Tarifu zaniká, pokud zákazník přestane během využívání Tarifu plnit některou z podmínek Tarifu. V takovém případě je zákazník povinen provést změnu na jiný tarif z aktuální nabídky Vodafonu, u kterého splňuje podmínky pro jeho získání a využívání.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb a platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Tarif za základní cenu dle aktuálního platného Ceníku lze získat pouze v prodejnách Vodafonu, jejichž aktuální seznam je k dispozici na www.vodafone.cz. Tarif lze získat za zvýhodněných podmínek, které se řídí Podmínkami nabídky k tarifu #jetovtobě.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 • Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost GTS ALIVE, rozumí se tím GTS ALIVE s.r.o. se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování tohoto Tarifu, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.