Proč mám naúčtované dva paušály v jednom Vyúčtování?

Změny na vašem zákaznickém účtu probíhají ihned po jejich zadání a hned také naúčtujeme paušální poplatek za nově aktivovanou službu - podívejte se jak. Proto doporučujeme změny balíčků provádět ke konci vašeho zúčtovacího období.

Pokud provedete změnu v Tarifu na míru  během zúčtovacího období, budete mít v dalším Vyúčtování zahrnutý poplatek za původní i za nový balíček. Jestliže jste v době změny ještě nevyčerpal všechny volné jednotky, o zbývající nepřijdete, sloučíme je totiž s volnými jednotkami z nového balíčku a budete si je moci vyčerpat do konce nového měsíčního cyklu (výjimkou je změna z neomezeného balíčku na nižší).

Jestliže využíváte některý ze starších tarifů, požádejte o změnu operátora Vodafone péče o zákazníky na lince *77. V tomto případě nevyužité volné jednotky nepřevádíme, proto doporučujeme o změnu požádat na konci zúčtovacího období .