Jak účtujeme aktivaci a zrušení tarifu nebo balíčku?

Účtování při aktivaci a zrušení mobilních tarifů

Při aktivaci tarifu:

  • Zaplatíte poměrnou část poplatku.
  • Zároveň dostanete poměrnou část volných jednotek podle počtu dní, kdy už tarif v zúčtovacím období používáte.

Při zrušení tarifu:

  • Pokud jste před aktivací nového tarifu využívali jiný (měníte tarif), i za původní tarif zaplatíte poměrnou část poplatku.

Účtování při aktivaci a zrušení samostatných a doplňkových balíčků u mobilních služeb

Při aktivaci balíčku s volnými jednotkami:

  • Zaplatíte poměrný poplatek z ceny balíčku.
  • Dostanete také poměrný počet jednotek.
  • Výjimkou jsou balíčky, které se obnovují podle data aktivace, jako jsou např. Připojení na měsíc, Připojení ze zahraničí na stálo nebo Balíčky ke kartě. U nich účtujeme poplatek vždy celý a balíček obnovíme po měsíci. Celý měsíční poplatek účtujeme také u Zvětšení datového balíčku, se kterým máte k dispozici navýšená data okamžitě po aktivaci. To se týká i Zvětšení datového balíčku, pokud je spojené s tarifem Red+.

Při zrušení balíčku:

  • Zaplatíte poměrnou část poplatku z ceny balíčku.
  • Výjimkou jsou datové balíčky, roamingové balíčky, balíčky minut pro volání do zahraničí, MMS balíček a Balíčky ke kartě. U nich měsíční poplatek účtujeme v plné výši.
  • Případné zbylé volné jednotky nepřevádíme.

Účtování u služby Vodafone TV

Při aktivaci Vodafone TV nebo doplňkového programového balíčku v průběhu zúčtovacího období zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data aktivace. Zrušení doporučujeme provést před koncem vašeho zúčtovacího období, protože při zrušení platíte vždy celou měsíční částku za vybraný TV tarif nebo doplňkový balíček, nedochází ke zpětnému přepočítání ceny.

Účtování u pevného internetu

Při aktivaci Pevného internetu zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data aktivace. Při zrušení služby zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data zrušení. Výjimkou je Pevný internet přes LTE, kde při zrušení služby ke zpětnému přepočítání měsíčního poplatku nedochází a účtujeme ho v plné výši.

K jakému datu se poměrné účtování vztahuje?

Jak účtujeme zrušení telefonního čísla?