Jak účtujeme aktivaci a zrušení tarifu nebo balíčku?

Účtování při aktivaci a zrušení tarifů

Při aktivaci tarifu:

  • Zaplatíte poměrnou část poplatku.
  • Zároveň dostanete poměrnou část volných jednotek podle počtu dní, kdy už tarif v zúčtovacím období používáte.

Při zrušení tarifu (změnou na jiný tarif):

Jaký tarif před změnou využíváteKolik za něj zaplatíte
(Business) Red tarify (uvedené v roce 2013), Odepiš, Mezi námi, Férové tarify, Speciální edice Tarifu na Míru (Zvýhodněné tarify do 24. 8. 2012), Sdílený tarif pro podnikání a tarif Start, (Business) Red LTE tarify, (Business) Smart tarify, Start 100 / 200 / 500 minut, Red Naplno, (Business) Red+, Neomezeně v síti a Neomezeně do všech sítí.Poměrnou část poplatku podle doby, ve které služby opravdu využíváte. Pokud vám zbudou nějaké volné jednotky, nepřevádějí se.
Start 130/250, (Business) Red Basic/Standard/Extra/Maxi, Business Red Super, Vodafone Neomezený, #jetovtobě, tarif Data 10 GB (100 min, neomezené SMS a 10 GB), Red+ pro dva.Zaplatíte celý měsíční poplatek. Pokud vám zbudou nějaké volné jednotky, nepřevádějí se.

Účtování při aktivaci a zrušení samostatných a doplňkových balíčků

Při aktivaci balíčku s volnými jednotkami:

  • Zaplatíte poměrný poplatek z ceny balíčku.
  • Dostanete také poměrný počet jednotek.
  • Výjimkou jsou balíčky, které se obnovují podle data aktivace, jako jsou např. Připojení na měsíc, Připojení ze zahraničí na stálo nebo Balíčky ke kartě. U nich účtujeme poplatek vždy celý a balíček obnovíme po měsíci. Celý měsíční poplatek účtujeme také u Zvětšení datového balíčku, se kterým máte k dispozici navýšená data okamžitě po aktivaci. To se týká i Zvětšení datového balíčku, pokud je spojené s tarifem Red+.

Při zrušení balíčku:

  • Zaplatíte poměrnou část poplatku z ceny balíčku.
  • Výjimkou jsou datové balíčky, roamingové balíčky, balíčky minut pro volání do zahraničí, MMS balíček a Balíčky ke kartě. U nich měsíční poplatek účtujeme v plné výši.
  • Případné zbylé volné jednotky nepřevádíme.

K jakému datu se poměrné účtování vztahuje?

Jak účtujeme zrušení telefonního čísla?

Naposledy upraveno 03. 03. 2021