Jak účtujeme aktivaci a zrušení tarifu nebo balíčku?

Účtování při aktivaci a zrušení mobilních tarifů

Při aktivaci tarifu:

 • Zaplatíte poměrnou část poplatku.
 • Zároveň dostanete poměrnou část volných jednotek podle počtu dní, kdy už tarif v zúčtovacím období používáte.

Při zrušení tarifu:

 • Pokud jste před aktivací nového tarifu využívali jiný (měníte tarif), i za původní tarif zaplatíte poměrnou část poplatku.

Účtování při aktivaci a zrušení samostatných a doplňkových balíčků u mobilních služeb

Při aktivaci balíčku s volnými jednotkami:

 • Zaplatíte poměrný poplatek z ceny balíčku.
 • Dostanete také poměrný počet jednotek.
 • Výjimkou jsou balíčky, které se obnovují podle data aktivace, jako jsou např. Připojení na měsíc, Připojení ze zahraničí na stálo nebo Balíčky ke kartě. U nich účtujeme poplatek vždy celý a balíček obnovíme po měsíci. Celý měsíční poplatek účtujeme také u Zvětšení datového balíčku, se kterým máte k dispozici navýšená data okamžitě po aktivaci. To se týká i Zvětšení datového balíčku, pokud je spojené s tarifem Red+.

Při zrušení balíčku:

 • Zaplatíte poměrnou část poplatku z ceny balíčku.
 • Výjimkou jsou datové balíčky, roamingové balíčky, balíčky minut pro volání do zahraničí, MMS balíček a Balíčky ke kartě. U nich měsíční poplatek účtujeme v plné výši.
 • Případné zbylé volné jednotky nepřevádíme.

Účtování při kompletním zrušení telefonního čísla

 • Měsíční poplatky vám v tom případě naúčtujeme poměrnou částí podle toho, k jakému dni telefonní číslo rušíte nebo přenášíte do sítě jiného operátora.

Účtování u služby Vodafone TV

 • Při aktivaci Vodafone TV nebo doplňkového programového balíčku v průběhu zúčtovacího období zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data aktivace.
 • Zrušení doplňkového balíčku nebo změnu TV tarifu doporučujeme provést před koncem vašeho zúčtovacího období, protože v tomto případě nedochází ke zpětnému přepočítání ceny.
 • Pokud byste rušili celou službu Vodafone TV, naúčtujeme vám poměrnou část měsíčních poplatků s ohledem na datum zrušení a vaše zúčtovací období.

Účtování u pevného internetu

 • Při aktivaci Pevného internetu zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data aktivace.
 • Při zrušení služby zaplatíte poměrnou část měsíčního poplatku podle data zrušení. Výjimkou je pouze Pevný internet přes LTE, u kterého k přepočítání poplatku nedochází, proto ho doporučujeme rušit ke konci zúčtovacího období.

K jakému datu se poměrné účtování vztahuje?

 • Pokud se na změnu vztahuje poměrné účtování, poplatky vypočítáme s ohledem na datum změny a termín vašeho zúčtovacího období.
 • Jestli platíte Vyúčtováním, začíná zúčtovací období v některém z předem určených termínů.
 • U předplacených karet je zúčtovací období stejné s kalendářním měsícem (od prvního do posledního dne v měsíci).

Příklad:
Vaše zúčtovací období začíná vždy k 20. dni v měsíci. Vy si 12. změníte tarif. Abyste nemuseli 8 dní čekat na začátek dalšího období, aktivujeme vám vybraný tarif rovnou a propočítáme ho tak, abyste ho mohli využívat hned. Takže zaplatíte jenom poměrnou část poplatku z ceny tarifu na 8 dní, a podle toho dostanete určitý počet jednotek. Od začátku dalšího zúčtovacího období pak už budete mít všechny volné jednotky z tarifu za běžnou měsíční cenu. Poplatek za původní tarif buď propočítáme, nebo ho naúčtujeme celou částkou, podle typu tarifu. Nevyužité volné jednotky při změně tarifu nepřevádíme.