Jak účtujeme volné jednotky našich tarifů?

  • Volné jednotky můžete využít v rámci České republiky pro volání na běžně zpoplatněné linky (pevné a mobilní sítě v rámci ČR) nebo v případě SMS do mobilních sítí v ČR.
  • S Férovými tarify můžete volné minuty použít pro volání do zemí zařazených do regionu 0 a 1.

Pokud to není výslovně uvedeno, volné jednotky nemůžete použít na:

  • volání na zahraniční čísla,
  • v zahraničí (roamingu),
  • na Audiotex, Premium SMS, na linky se zvláštní sazbou, např. 1180, 1188 nebo barevné linky začínající čísly 840, 844 atd.

Jakým způsobem účtujete délku hovorů?

Hovory účtujeme u všech našich tarifů a předplacených karet po celých minutách.