Jak volat, posílat SMS a MMS do zahraničí?

Volat, posílat SMS a MMS do zahraničí vám umožní služba volání do zahraničí. Služba je automaticky aktivní při koupi SIM karty. Volání do zahraničí znamená, že se nacházíte v České republice a voláte na čísla, která nemají českou předvolbu +420.

Volání do zahraničí si můžete zvýhodnit:

  • Pokud chcete volat výhodněji do zemí EU, vyberte si službu My EU.
  • Pokud chcete volat výhodněji do 1 vybrané země, vyberte si službu My Country.
  • Pro častější volání do vzdálenějších zemí využijte Minuty do daleka.

SMS z ČR do zahraničí vás vyjde na 1,73 Kč (když píšete do zemí Regionu 1) nebo na 2,52 Kč (pro ostatní země), MMS na 6,55 Kč.

Pro volání, SMS a MMS do ciziny zadávejte telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Podívejte se na přehled zemí a jejich mezinárodní kódy. Například pro volání na německé telefonní číslo musí vytáčené číslo začínat předvolbou +49.

Jak funguje posílání SMS na zahraniční čísla?

SMS můžete posílat do sítí všech našich roamingových partnerů, se kterými máme uzavřenou roamingovou smlouvu. Pokud daný operátor není naším partnerem, pokusíme se i přesto SMS doručit, ale nemůžeme její správné doručení zaručit.

Jak na posílání MMS do zahraničí?

Pro posílání MMS do zahraničí není nutné žádné další nastavení. Pokud vám fungují MMS v rámci ČR, můžete posílat MMS i do zahraničí. Pro jistotu si ověřte, že příjemce má správně nastavený telefon pro přijímání MMS zpráv. Do některých sítí doručíme pouze textovou zprávu s odkazem na vyzvednutí MMS na internetu a rádi bychom vás upozornili, že doručení MMS na zahraničí číslo nemůžeme garantovat.

Platím za příchozí hovor ze zahraničí?

Když jste v ČR a volá vám někdo ze zahraničí (české číslo v zahraničí nebo zahraniční číslo), nic za hovor neplatíte.

Když voláte nebo píšete českému číslu, které se nachází v zahraničí, nic se pro vás nemění a voláte za své běžné ceny. Pouze myslete na to, že ten, komu voláte, může platit za příchozí hovor podle svého tarifu.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone