Jak volat, posílat SMS a MMS do zahraničí?

Volat, posílat SMS a MMS do zahraničí vám umožní služba volání do zahraničí. Služba je automaticky aktivní při koupi SIM karty. Volání do zahraničí znamená, že se nacházíte v České republice a voláte na čísla, která nemají českou předvolbu +420.

Volání do zahraničí si můžete zvýhodnit:

  • Pokud chcete volat výhodněji do zemí EU, vyberte si službu My EU.
  • Pokud chcete volat výhodněji do 1 vybrané země, vyberte si službu My Country.
  • Pro častější volání do vzdálenějších zemí využijte Minuty do daleka.

SMS z ČR do zahraničí vás vyjde na 1,75 Kč (když píšete do zemí Regionu 1) nebo na 2,52 Kč (pro ostatní země), MMS na 6,55 Kč.

Pro volání, SMS a MMS do ciziny zadávejte telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Podívejte se na přehled zemí a jejich mezinárodní kódy. Například pro volání na německé telefonní číslo musí vytáčené číslo začínat předvolbou +49.

Jak funguje posílání SMS na zahraniční čísla?

Jak na posílání MMS do zahraničí?

Platím za příchozí hovor ze zahraničí?

Když voláte nebo píšete českému číslu, které se nachází v zahraničí, nic se pro vás nemění a voláte za své běžné ceny. Pouze myslete na to, že ten, komu voláte, může platit za příchozí hovor podle svého tarifu.