Nejde vám odeslat Premium SMS?

Podívejte se, co může být příčinou:

Zkontrolujte, že nemáte Premium SMS blokované.

V samoobsluze Můj Vodafone v části Služby - Blokování.

Zkontrolujte, že jste ještě nevyčerpali Limit pro platby třetím stranám.

V samoobsluze Můj Vodafone v části Čerpání.

U předplacené karty zkontrolujte její typ.

Kartou se vším všudy není možné Premium SMS využívat.