Jak nastavím modem pro Připojení bez kabelu pro využití veřejné IP adresy?

  • Firemní zákazníci můžou díky službě Připojení Telemetrie získat veřejnou statickou IP adresu.
  • Pro správné fungování připojení je třeba používat přístupový bod (APN) internet. Nastavení si můžete zkontrolovat podle návodu níže.

Postup pro modem ZTE MF255v

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k Wi-Fi síti vytvořené modemem nebo pomocí síťového kabelu a do prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1. Pro přístup potřebujete heslo, ve výchozím nastavení je nastaveno na hodnotu "admin".

Odpojte modem od LTE sítě.

Přepínač u LTE přepněte do polohy OFF.

Přejděte do sekce LTE Nastavení - APN.

Zkontrolujte, jestli je v nabídce profilů vytvořený profil Internet s APN internet. Pokud není, přepněte Režim na Ručně a klikněte na tlačítko Přidat nové. Do názvu profilu zadejte Internet, do pole APN také internet. Uživatelské jméno a heslo nevyplňujte. Profil Internet uložte jako výchozí.

Modem opět připojte k LTE síti.

Přepínač u LTE přepněte do polohy ON.

Správa profilů

Postup pro modem Huawei B311

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://192.168.8.1.

Přejděte do sekce Nastavení sítě - Mobilní síť - Připojení k internetu.

Zkontrolujte, jestli je v nabídce profilů vytvořený profil Internet s APN internet. Pokud není, vytvořte ho přes tlačítko plus. Do názvu profilu zadejte Internet, do pole APN také internet. Uživatelské jméno a heslo nevyplňujte.

Profil Internet uložte jako výchozí.
Správa profilů

TIP: Nastavení mobilní sítě je dostupné také přes mobilní aplikaci Huawei HiLink. Vyberte Nastavení - Síť - APN, kde můžete vytvořit nový profil a vybrat ho jako výchozí.

Postup pro modem Huawei B310

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://192.168.8.1. Pro přístup potřebujete uživatelské jméno a heslo, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty nastaveny na "admin".

Přejděte do sekce Nastavení - Telefonické připojení - Správa profilů.

Zkontrolujte, jestli je v nabídce profilů vytvořený profil Internet s APN internet. Pokud není, vytvořte ho přes tlačítko Nový profil. Do názvu profilu zadejte Internet, do pole APN také internet. Uživatelské jméno a heslo nevyplňujte.

Profil Internet uložte jako výchozí.

V roletce můžete mezi vytvořenými APN profily vybírat, ten správný potvrdíte tlačítkem použít.

Správa profilů

TIP: Nastavení mobilní sítě je dostupné také přes mobilní aplikaci Huawei HiLink. Vyberte Nastavení - Síť - APN, kde můžete vytvořit nový profil a vybrat ho jako výchozí.

Postup pro modem Vodafone B3000

Přihlaste se do administrace modemu.

Připojte se k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu http://vodafonemobile.cpe (nebo http://192.168.1.1). Pro přístup potřebujete uživatelské jméno a heslo, ve výchozím nastavení jsou obě hodnoty nastaveny na "admin" a najdete je na štítku nalepeném na modemu.

Přejděte do sekce Internet - Správa APN - Správa profilů.

V nabídce zkontrolujte, že je vytvořen profil "auto", který obsahuje APN internet. Pokud není, vytvořte nový profil, který libovolně pojmenujete, a jako APN vyplňte internet. Vytvoření nového profilu potvrdíte tlačítkem odeslat.

Přejděte do sekce Internet - Síťové připojení.

Vyberte v roletce nově vytvořený profil nebo profil "auto" a potvrďte ho tlačítkem odeslat.

Tvorba profilu APN
Výběr výchozího profilu