Jaké parametry má Wi-Fi Booster?

Wi-Fi Booster je zařízení, které vytváří z domácí elektrické sítě síť internetovou a tím rozšíří internet v celé domácnosti. Díky tomu dostanete internetový Wi-Fi signál i do místností, kam se běžně nedostane. Wi-Fi Booster šíří signál i přes vícefázový elektroměr, takže není nutné, aby byly jednotky zapojené na jedné elektrické fázi. Zařízení podporuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz (duálně).

Informace na této stránce slouží zákazníkům, kteří si zařízení dříve pořídili, v naší nabídce už není a nemůžeme pro něj už zařídit technickou podporu. Místo něj vám můžeme nabídnout Powerline adaptér, který má podobnou funkci.

Wi-Fi Booster

Technické specifikace:

  • Frekvenční rozsah 2,4 GHz: kanál 1 až 13 (2402 ~ 2480 MHz), výkon 20 dB.
  • Frekvenční rozsah 5 GHz: band 1 (5150 ~ 5250 MHz), 3 (5250 ~ 5350 MHz, 5470 ~ 5725 MHz), výkon 23 až 30 dB.
  • Rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. 5150 MHz ~ 5725 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití.
  • Požadavky na systém: Počítače nebo síťová zařízení s kabelovou nebo bezdrátovou síťovou kartou. Všechna připojená zařízení musejí mít síťový port.
  • Vstup: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 16A, Výstup: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 16A.

Obsah balení:

  • PG9073LG - menší ze zařízení, které rozšíří internet ve vašem domě (adaptér A)
  • PG9072LG - větší ze zařízení, které zesiluje Wi-Fi signál v místnosti, ve které nemáte dostatečné pokrytí (adaptér B)
  • 2x ethernetový kabel
  • Návod k použití

Jak Wi-Fi Booster funguje?

Wi-Fi Booster využívá elektrický síťový obvod ve vaší domácnosti pro šíření vysokorychlostní bezdrátové sítě.

Na schématu můžete vidět rozšíření bezdrátové sítě v té části domácnosti, kde je Wi-Fi signál nedostatečný. Z obrázku je také patrné, jak zařízení pomáhá udržet set-top box připojený k internetu i v případě, že se nenachází ve stejné místnosti jako váš modem.

Jak mám Wi-Fi Booster zapojit?

Důležité je zapojit Wi-Fi Booster vždy přímo do zásuvky, nikoli do rozbočovače. Případný rozbočovač zapojte až do samotného zařízení. Přímo na zařízení je zásuvka, do které můžete zapojit jakékoliv další elektrické zařízení, například set-top box.

Zapojte menší zařízení (PG9073LG) do hlavní zásuvky poblíž vašeho Wi-Fi modemu.

Zapněte síťovou zásuvku a bílá kontrolka napájení se rozsvítí.

Po zapojení zařízení do elektrické zásuvky jej pomocí ethernetového kabelu připojte k Wi-Fi modemu.

Více informací k ethernetovému kabelu najdete zde.

Zapojte větší Wi-Fi booster (PG9072LG) do elektrické zásuvky tam, kde chcete zvýšit kvalitu Wi-Fi připojení, a počkejte 2 minuty.

Bílá LED kontrolka napájení by měla svítit bíle. Kdyby svítila oranžově nebo červeně, použijte jinou elektrickou zásuvku.

Jak mám obě jednotky Wi-Fi Boosteru spárovat?

Adaptéry jsou zpravidla spárované už při dodání a stačí je připojit podle návodu. Pokud by nebyly automaticky nastavené a LED dioda červeně bliká, postupujte takto:

Stlačte tlačítko pro synchronizaci SYNC na boku adaptéru A.

Následně začne blikat LED dioda zelenou barvou.

Počkejte na dokončení párování.

Jakmile bude vše dokončené, LED dioda přestane blikat.

Jak vytvořím jednotný název Wi-Fi sítě?

Pokud používáte modem Compal, může si Wi-Fi Booster načíst informace o Wi-Fi síti přímo z modemu.

Stiskněte a držte tlačítko WPS na adaptéru B (větší zařízení) na 5 - 10 sekund.

LED kontrolka začne blikat zeleně a LED Power začne blikat bíle.

Stiskněte a držte tlačítko WPS na modemu Compal dokud se nerozsvítí kontrolky nad tlačítkem WPS.

Informace k modemu Compal včetně návodu najdete na této stránce.

Počkejte několik minut, dokud LED kontrolka na adaptéru B nepřestane blikat a symboly na modemu Compal nezhasnou.

Poté budete mít jméno a heslo k Wi-Fi síti vytvořené modemem a Wi-Fi Boosterem jednotné.

Používám jiný modem, jak si můžu nastavit hodnoty Wi-Fi sítě?

Pro správu nastavení vašeho Wi-Fi Boosteru se připojte k vytvořené Wi-Fi síti (nebo síťovým kabelem k Wi-Fi Boosteru) a jděte do administrace na adrese http://upc-ap. Název Wi-Fi sítě (WiFi SSID name) a heslo (WiFi password) najdete na zadní straně adaptéru B (většího zařízení). Na zadní straně také najdete přístupové heslo do administrace (Settings password).

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone