Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Záruka spokojenosti

Díky 30denní záruce spokojenosti můžete snadno odstoupit od smlouvy nebo nám vrátit zakoupené zařízení.

Záruka na zařízení

Zboží zakoupené u nás (včetně koupě na splátky či za zvýhodněnou cenu) můžete vrátit do 30 dní od zakoupení a převzetí zásilky a my vám vrátíme uhrazenou kupní cenu.

Přečíst celou záruku na zařízení

Podmínky záruky spokojenosti na zboží

1. Záruku poskytujeme zákazníkům Vodafone (kteří u nás mají aktivní alespoň jednu službu hrazenou prostřednictvím vyúčtování) na následující zboží:

 • mobilní telefony,
 • tablety,
 • notebooky,
 • herní konzole,
 • chytré hodinky se SIM/eSIM,
 • datová zařízení k mobilnímu připojení (USB modem, Vodafone Mobile Wi-Fi),
 • modemy ke službě Připojení bez kabelu,
 • spolu s jejich příslušenstvím (dále společně jen „zboží“).

2. Zboží zakoupené u Vodafone (včetně koupě na splátky či za zvýhodněnou cenu) můžete vrátit do 30 dní od zakoupení a převzetí zásilky a my vám vrátíme uhrazenou kupní cenu. Zboží lze vrátit buď osobně v prodejně Vodafone, prostřednictvím České pošty nebo jiné zásilkové společnosti.

3. Tato záruka se nevztahuje na zboží vyvezené mimo ČR, u kterého vznikl nárok na vrácení daně dle §80 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. IMEI* vráceného zařízení musí souhlasit s údajem uvedeným na daňovém dokladu, který jste obdrželi při koupi zařízení.

4. V případě, že budete chtít využít záruku spokojenosti, je nutné, abyste při prodeji sdělili prodejci osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, alternativní kontakt = kontaktní telefon, e-mail, atd.) za účelem ověření, zda splňuje podmínky pro využití této nabídky. Pokud vás nebudeme moci ověřit jako zákazníka Vodafone, nebudete moci záruky spokojenosti využít.

5. Pro vrácení uhrazené ceny zboží v plné výši je nutné, abyste zařízení vrátili v neporušeném stavu – musí být plně funkční a bez poškození (např. škrábanců, vrypů, prasklého displeje nebo krytu). Zboží musí být vždy vráceno v původním balení, a to včetně veškerého příslušenství. Kdyby se například poškodil během přepravy, záruku spokojenosti by nebylo možné uplatnit. Zboží nám musí být doručeno nejpozději poslední den 30 denní lhůty.

6. Pokud chcete zboží vyměnit za jiný typ, odevzdejte nám ho v bezvadném stavu na prodejně, kde si vyberete jiné zboží. Přitom vám vrátíme rozdíl mezi uhrazenou kupní cenou původního zboží a pořizovací cenou nového zboží. Na takto vyměněné zboží již záruku spokojenosti uplatnit nelze.

7. Postup při vrácení zboží:

 • Pokud je v telefonu/zařízení vložena SIM karta, vyjměte ji – SIM kartu není třeba vracet.
 • Zboží s veškerým příslušenstvím a ostatními náležitostmi vložte zpět do originálního balení. Nezapomeňte přitom na: přístroj, nabíječku, baterii, manuál, apod.
 • Zboží můžete vrátit buď osobně v prodejně Vodafone, nebo zaslat na adresu skladu: MUFF Logistics s.r.o. - Budova H1, Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 20, tel. +420 774 992 974.
 • Do prodejny nezapomeňte s sebou přinést potvrzení o koupi zboží (prodejní doklad). Pokud zboží zasíláte, zabalte jej i s příslušenstvím do poštovní krabice a přiložte kopii prodejního dokladu a vyplněný předtištěný formulář Záruky spokojenosti.

8. Náklady na odeslání vráceného zboží hradíte vy. Během přepravy odpovídá za zásilku výhradě přepravce, v případě ztráty nebo poškození zásilky se proto obracejte na přepravce. Doporučujeme zásilku pro případ poškození během přepravy pojistit, pojištění zásilky hradíte vy.

9. Vrácení peněz

Peníze vám vrátíme do 30 dní od přijetí zásilky s vráceným zbožím v původním balení a v neporušeném stavu.

10. Závěrečná ustanovení

Vodafone si vyhrazuje právo bránit se zneužití této služby, zejména formou jejího opakovaného využití, a v konkrétním případě využití záruky spokojenosti odmítnout (záruku neposkytnout).

Vodafone si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoli změnit či doplnit. Aktuální a úplné znění podmínek Záruky spokojenosti je vždy uvedené na www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. 5. 2023 a nahrazují podmínky ze dne 1. 1. 2015.

Záruka na služby

Zboží zakoupené u nás (včetně koupě na splátky či za zvýhodněnou cenu) můžete vrátit do 30 dní od zakoupení a převzetí zásilky a my vám vrátíme uhrazenou kupní cenu.

Přečíst celou záruku na služby

Podmínky záruky spokojenosti na služby

1. Záruku poskytujeme zákazníkům Vodafone na mobilní služby hrazené prostřednictvím vyúčtování. Tato záruka se nevztahuje na pořízení SIM karty s předplacenými službami (předplacená karta).

2. Pokud se rozhodnete naše služby (na nové SIM kartě) hrazené prostřednictvím vyúčtování dále nevyužívat, oznamte prosím tuto skutečnost nejpozději do 30 dní od převzetí SIM karty (resp. od stažení eSIM profilu), a to telefonicky prostřednictvím linky *77. Vaše telefonní číslo bude deaktivováno (nejčastěji do 7 dnů) a může být přiděleno novému zákazníkovi. SIM kartu není třeba vracet.

3. Záruku můžete využít i v případě, že jste si SIM kartu pořídili se závazkem (smlouva o poskytování zvýhodněných služeb); neplatí však pro Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných služeb. V takovém případě můžete požádat o zrušení pouze smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a SIM kartu si ponechat a nadále využívat naše služby za standardních podmínek.

4. Tato záruka se nevztahuje se na Pevný internet, Pevnou linku ani na Vodafone TV.

5. Pokud jste v 30 denní lhůtě využili naše služby (volání, SMS, atd.) zaplatíte poměrnou část měsíčního paušálu od data aktivace do data deaktivace. To neplatí u datových tarifů, u kterých nedochází k poměrnému vyúčtování paušálu (u datového tarifu uhradíte celý měsíční paušál za každé započaté zúčtovací období).

6. Volací jistina, kterou jste složili, může být použita na úhradu plateb za využité služby. Zbývající část vám vrátíme.

7. Závěrečná ustanovení

Vodafone si vyhrazuje právo bránit se zneužití této služby, zejména formou jejího opakovaného využití, a v konkrétním případě využití záruky spokojenosti odmítnout (záruku neposkytnout).

Vodafone si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoli změnit či doplnit. Aktuální a úplné znění podmínek Záruky spokojenosti je vždy uvedené na www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. 5. 2023 a nahrazují podmínky ze dne 1. 1. 2015.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

Teď víte, že při nákupu u nás se nespálíte, co takhle dozvědět se něco o ochraně osobních údajů?

Více informací

Pomohly vám informace na této stránce?