Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

17. května 2021

Nadace Vodafone vypravuje seniory na digitální odyseu. Učí je, jak se ve světě technologií neztratit, a propojuje přitom generace

Mnoho seniorů uvrhla pandemie do sociální izolace, která ještě více odhalila digitální propast mezi nimi a mladšími ročníky. Odstranit bariéry mezi generacemi a pomáhat starším lidem k tomu, aby se technologie naučili správně a bezpečně používat, je jedním z cílů Nadace Vodafone.

Ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička, která se specializuje na vzdělávání starších lidí, spustila projekt Digitální vzdělávání pro seniory. Dříve narození se naučí řadu dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání internetového bankovnictví. Pomůže jim k tomu také online Digitální odysea, kterou s nimi mohou absolvovat i jejich nejbližší.

Starší generace se při využívání digitálních technologií potýká s mnoha překážkami. Někteří senioři nemají dostatek finančních prostředků pro nákup zařízení či připojení k internetu, ještě častěji jim však chybí potřebné informace, motivace i sebedůvěra. Mezi seniory a mladšími ročníky tak vzniká digitální propast, která zejména v době pandemie přispívala k jejich izolovanosti a osamělosti. „Kromě toho, chceme seniorům pomoci k samostatnějšímu fungování v digitálním světě, je naším cílem právě propojování generací. Vytvořili jsme proto společně s organizací Moudrá Sovička vzdělávací platformu s názvem Digitální odysea,“ říká Jolana Hájková, programová manažerka Nadace Vodafone. 

Digitální odyseu může používat senior samouk, senior s digitálním asistentem anebo s kýmkoliv z široké veřejnosti. V průběhu cesty po patnácti imaginárních zemích senior postupně nabývá praktických dovedností, jako je například zacházení s chytrým telefonem, vyhledávání jízdních řádů nebo volání prostřednictvím videa. Na konci své cesty světem technologií ho pak čeká odměna v podobě diplomu Digitálního světoobčana. „Vzdělávací platformu jsme chtěli pojmout zábavnou a hravou formou tak, aby měla šanci zaujmout i mladší generace a motivovala je starším lidem s ovládáním chytrých zařízení pomáhat,“ vysvětluje Jolana Hájková.

Do projektu se mohou přihlásit lidé starší 65 let bez ohledu na vybavení – tedy nejen ti, kteří nevlastní chytré zařízení ani připojení a nemají s internetem žádné zkušenosti, ale i senioři, kteří již nějaké zařízení vlastní, ale neumí jej plnohodnotně využívat a chtějí se naučit něco dalšího. Kromě platformy Digitální odysea mohou zdarma využít on-line i prezenční kurzy v blízkosti svého bydliště od Moudré Sovičky. Ti, kteří chytré zařízení nevlastní, mohou na jeho pořízení včetně datové SIM využití dotační program Nadace.  K dispozici je také bezplatní linka 800 220 044, jejímž prostřednictvím je možné se na kurzy přihlásit nebo probrat jakýkoliv problém, na který senioři během své cesty digitálním světem narazí.

Seniorům pomáhají i zaměstnanci Vodafonu

Digitální vzdělávání pro seniory je součástí mezinárodního programu ve spolupráci s Nadacemi Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemí a Velké Británii. V České republice je hlavním partnerem Moudrá Sovička, aby však bylo možné proškolit seniorů co nejvíce, zapojí se také kluby pro seniory, knihovny, města a další neziskové organizace. „Veškeré kurzy jsou zdarma a chceme, aby je využilo co nejvíce lidí. Proto společně s Moudrou Sovičkou oslovujeme další organizace, aby se společně s námi do vzdělávání zapojily a využily je ve svých stávajících aktivitách“, popisuje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone v České republice.

Pomoc osamělým seniorům byla ústředním tématem zaměstnanecké sbírky Nadace Vodafone již vloni na podzim. Zapojili se zaměstnanci napříč celým Českem, od techniků, přes prodejce až po vedení společnosti. „Vybranou částku Nadace Vodafone již tradičně zdvojnásobila a celkový obnos ve výši 329 912 Kč použila na zajištění chytrých telefonů, tabletů, připojení a kurzu digitálních vědomostí pro celkem 80 seniorů. Do konce letošního ledna bylo také možné ve všech prodejnách darovat nepoužívané, ale stále funkční chytré telefony, který jsme poté seniorům předali,“ doplňuje Holá.   Zaměstnanci Vodafonu budou nápomocni i nadále. V rámci firemního dobrovolnického programu budou mít možnost se sami zapojit do digitálního vzdělávání seniorů, a to buď ve své vlastní rodině, nebo zájemcům z řad široké veřejnosti.