Vodafone

Souhlasím se zpracováním Údajů

Za účelem poskytování informací o službách a produktech Vodafone a třetích stran, a to za užití mého elektronického kontaktu. 

Souhlas se zpracováním Údajů, tedy Vašich (a) osobních údajů, (b) provozních údajů, tedy údajů o tom, jak vyžíváte naše služby a (c) lokalizačních údajů, tedy údajů o oblasti v kterých se pohybujete (viz dále Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů) dáváte pro účely poskytování informací (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS ) o službách a produktech Vodafone a třetích stran, které jsou ve smluvním vztahu se společností Vodafone, a to za využití Vašeho elektronického kontaktu (telefonní číslo, emailová adresa). Souhlas je poskytován dobrovolně na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy (provozní a lokalizační údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců).

Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím Můj Vodafone v sekci Základní informace o účtu.  V případě odvolání souhlasu bude zpracování takových údajů ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky.

Vodafone je oprávněn zpřístupnit uvedené údaje pro výše uvedené účely zpracovatelům, kteří jsou uvedeni na www.vodafone.cz  (prohlášení o ochraně osobních údajů).

Máte právo na přístup k osobním údajům, můžete nás požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedením opravy, doplnění či likvidací údajů a máte další práva uvedená v § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.vodafone.cz  (prohlášení o ochraně osobních údajů)