Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifů Vodafone One

Podmínky pro poskytování tarifů Vodafone One společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“).

1. Základní ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na tarify společnosti Vodafone, jak jsou vymezeny v části 2. Popis a podmínky tarifů.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu tarifů nelze použít, se použijí Podmínky pro poskytování předplacených služeb společnosti Vodafone, Podmínky tarifů Neomezený a Neomezený Business, Podmínky služby Mobilní datové připojení, Ceník a další smluvní dokumenty pro zákazníky předplacených služeb Vodafone One, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky tarifů

Nabídku tvoří 3 přednastavené kombinace (Neomezený Basic One, Neomezený Super One, Neomezený Premium 5G One) předplacených služeb

Vodafone One. Tarify umožňují využití služeb (viz níže) po dobu 1 měsíce od jejich aktivace. Tato doba je nedělitelná na kratší úseky (týdny, dny apod.) stejně jako platba za tarif.

2.1 Základní popis tarifů

2.1.1  Neomezený Basic One Tarif obsahuje:

  • Volání neomezeně – volání do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací;
  • Neomezené SMS – do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací; › neomezená data Vodafone neomezený dle Podmínek tarifů Neomezený a Neomezený Business.
  • Datový balíček Vodafone Neomezený (vyjma komponenty balíček 5 dnů Zrychlení na maximum – promo)

2.1.2  Neomezený Super One Tarif obsahuje:

  • Volání neomezeně – volání do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací;
  • Neomezené SMS – do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací;
  • Neomezená data Vodafone neomezený dle Podmínek tarifů Neomezený a Neomezený Business; › službu navýšení rychlosti Super dle Podmínek tarifů Neomezený a Neomezený Business (vyjma komponenty balíček 5 dnů Zrychlení na maximum – promo)

2.1.3  Neomezený Premium 5G One Tarif obsahuje:

  • Volání neomezeně – volání do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací;
  • Neomezené SMS – do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací;
  • Neomezená data Vodafone neomezený dle Podmínek tarifů Neomezený a Neomezený Business; › službu navýšení rychlosti Platinum dle Podmínek tarifů Neomezený a Neomezený Business.
  • Balíček Volání neomezeně s voláním do zahraničí 1000 min. - Region 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA

2.2 Kombinace tarifů

Tarify nelze kombinovat s jinou nabídkou či službou od Vodafonu. Přednastavené kombinace služeb nelze měnit. U služeb Vodafone One nelze využívat doplňkové služby (s výjimkou identifikace zlomyslných volání), služby třetích stran ani služby zahraničních poskytovatelů (roaming), ledaže je tak výslovně uvedeno v těchto podmínkách nebo v Ceníku.

2.3 Omezení tarifů

V případě pozastavení automatické platby na přání zákazníka či v případě neuhrazení služeb na další měsíc může zákazník využívat pouze příchozí služby (hlasové a SMS). Odchozí služby (volání a SMS) a mobilní internet jsou blokovány.

Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání neomezeného odesílání SMS ke komerčním účelům či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení.

Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením EU (č. 531/2012) uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

2.4 Obecné vlastnosti tarifů

Jednotlivé služby není možné aktivovat samostatně, pouze v rámci přednastavené kombinace.

Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotex, dárcovské SMS apod.).

Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky.

3. Změny tarifů

Při změnách/rušení tarifů nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.

Při zvýšení tarifu (při změně na dražší tarif) dochází ke změně tarifu a úhradě nového tarifu okamžitě. Zároveň se nastavuje nové datum platnosti tarifu (zúčtovací období) ode dne úhrady nového tarifu. Úhrada předchozího tarifu se poměrně (tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif aktivní) nevyúčtovává.

Při snížení tarifu (při změně na levnější tarif) dochází ke změně tarifu po konci platnosti původního tarifu.

U tarifů obsahujících neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto tarifů do dalšího zúčtovacího období.

4. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu změnit tyto podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách  www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 5. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 3. 2023.