Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Smart SIM

Podmínky Smart SIM nabízené společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“)

1.     Základní popis

Smart SIM je určena výhradně k užívání ve speciálních kompatibilních zařízeních a umožňuje využívat některé služby poskytované společností Vodafone dle aktuální nabídky. Smart SIM nelze použít v mobilním telefonu, tabletu, notebooku ani v zařízeních MiFi.

2. Aktivace a deaktivace

Smart SIM lze aktivovat prostřednictvím aplikace Vodafone Smart App (dále jen „Aplikace“), a to buď zaregistrováním Smart SIM pod zákaznický účet zákazníka Vodafone nebo novou registrací uživatele do Aplikace v případě, že uživatel není zákazníkem Vodafone.

V rámci Aplikace lze zvolit služby, které ke svému fungování potřebují Smart Sim. Smart SIM lze využívat pouze ve vámi zvoleném zařízení a k čerpání vámi zvolených služeb.

3. Kombinace služeb a použití mimo ČR

Smart SIM lze užívat pouze pro účely čerpání služeb a v rámci zařízení, ke kterým je výslovně určena. Smart SIM nelze používat k čerpání jiných služeb poskytovaných společností Vodafone.

Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky, případně v sítích roamingových partnerů v EHP v rámci roamingové zóny 1.

4. Omezení

Vodafone neodpovídá za funkčnost aplikací které jsou poskytovány třetí stranou. Vodafone neodpovídá za kvalitu, správnost, dostupnost či obsah služeb třetích stran čerpaných prostřednictvím Smart SIM.

Společnost Vodafone je oprávněna přerušit poskytování služeb na Smart SIM v případě podezření, že zákazník:

(i) používá Smart SIM k jinému než určenému účelu (např. používá Smart SIM v zařízení, které poskytuje funkci prohlížení internetu);

(ii) používá Smart SIM v jiném zařízení než ke kterému je určena;

(iii) používá Smart SIM v rozporu s podmínkami služby, pro kterou je Smart SIM určena nebo pro kterou byla využita.

5. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Pokud tyto podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2021.